Suomalaiset ja luonto

Suomalaiset ovat tunnettuja siitä, että heillä on vahva suhde luontoon. Suomi onkin hyvin metsäinen maa, ja metsät ja järvet ovat...

Yritysmaailma tarvitsee edelläkävijöitä luontokadon torjuntaan

Viikko sitten juhlittiin Rudus LUMO -ohjelman taivalta ja luonnon monimuotoisuutta, jonka eteen Ruduksella on tehty työtä jo kymmenen vuotta. Vaikka...

Luonnonmetsistä riippuvaisten lajien elinolot kohenevat WWF:n kaikkien aikojen ensimmäisellä talkooleirillä Nuuksiossa

Meneillään olevissa talkoissa kunnostetaan metsäpuroja ja raivataan Vuorelan vanhaa perinnelaidunta. Järjestäytynyttä talkootoimintaa tarvitaan, sillä kansallispuistoissa esimerkiksi puita ei saa kaataa...

Luonnon monimuotoisuus lisääntyy laiduntamalla – lauantaina tilat ympäri Suomen avaavat ovensa ensimmäisenä luonnonlaidunpäivänä

Laiduntaminen luonnonympäristössä on yksi harvoista ruuantuotantotavoista, joka parantaa luonnon monimuotoisuutta. Laiduntavat eläimet auttavat pelastamaan katoamassa olevia perinneympäristöjä, kuten niittyjä ja hakamaita,...

Metsähallitus kunnostaa niittyjä valtakunnallisesti merkittävällä Paimionjokilaakson alueella

Hoidon tavoitteena on torjua luontokatoa ja palauttaa alueelle sen arvokkaat luontotyypit ja maisemalliset arvot. Paimion Askalassa Paimionjoen länsipuolen rinteillä tehdään...

Suomalaiset voivat pysäyttää suomalaisen luontokadon

Luonnon monimuotoisuus on tärkeä asia monestakin näkökulmasta. Tässä ajankohtaisia luontouutisia aiheesta. Suomen luonnonsuojeluliitto käynnistää kampanjan luontokadon pysäyttämiseksi. Kampanjan aikana kerrotaan,...

Selvitys kaupunkiluonnon monimuotoisuudesta

Luontoa löytyy lähempää kuin usein tulisi ajatelleeksikaan. Kaupunkiluontokin voi olla monimuotoista. Lisäksi kaistale vihreää virkistää kaupungin asukkaita. Suomen Luontopaneelin ja...

Maa- ja kotitalousnaiset kampanjoi luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Viimeisimmän uhanalaisluokituksen mukaan Suomessa elävistä eliölajeista joka yhdeksäs on uhanalainen. Jotta luonnon köyhtymiskehitys saadaan pysäytettyä, tarvitaan luonnon monimuotoisuutta tukevia tekoja....

Marttojen uusi hanke kannustaa vaalimaan luonnon monimuotoisuutta pienessäkin pihassa

Marttojen Monimuotoinen kotipiha, kestävä ja syötävä kotipiha kaupungissa -hanke tuo esille selkein ja käytännönläheisin esimerkein, miten kotipihoja voi muuttaa monimuotoisemmaksi. Martat...

Luonnonsuojeluliitto pitää pölyttäjästrategiaa edistysaskeleena

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä tiistaina 26. lokakuuta julkistettu ja tänään lausuntokierrokselle lähetetty Suomen pölyttäjästrategia on merkittävä askel luonnonsuojelussa. Se tähtää pölyttäjähyönteisten...