Marttojen uusi hanke kannustaa vaalimaan luonnon monimuotoisuutta pienessäkin pihassa

Marttojen Monimuotoinen kotipiha, kestävä ja syötävä kotipiha kaupungissa -hanke tuo esille selkein ja käytännönläheisin esimerkein, miten kotipihoja voi muuttaa monimuotoisemmaksi. Martat haluavat muistuttaa, että pienetkin pihat ja kaupunkipihat ovat yhteydessä ympäröivään luontoon, osa luonnon monimuotoisuutta ja muodostavat viheralueiden kanssa ympäristön ja hyvinvoinnin kannalta tärkeän verkoston.

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta luonnon ja kotipihan monimuotoisuudesta. Hanke tarjoaa ja kehittää helppoja ratkaisuja, joilla jokainen voi tukea ja lisätä kotipihan monimuotoisuutta.

– Monimuotoinen kotipiha- ketjukoulutuksiin osallistuvat vapaaehtoiset järjestävät avoimia puutarhatilaisuuksia eri puolilla Suomea ja kertovat oppimaansa edelleen, kertoo Marttaliiton kotipuutarha-asiantuntija Tiina Ikonen.

Marttailuviikolla toukokuussa neuvotaan erityisesti kotitarveviljelyn perustaitoja. Jokaisella on mahdollisuus oppia, miten ruokaa voi kasvattaa viljelylaatikoissa.

– Myöhemmin elokuussa kutsumme vielä kaikki mukaan Avoimet Puutarhat tapahtumaan. Tapahtuman aikana jokainen voi vierailla ja kutsua ystävätkin mukaan tutustumaan monimuotoisiin kotipihoihin. Samalla lisätään yhteisöllisyyttä kaupunginosissa ja lähikortteleissa, Ikonen jatkaa.

Osana hanketta kerrotaan myös vieraslajeista ja niiden torjumisesta. Marttojen verkko-oppimisympäristö Martta-akatemiaan tuotetaan kaikille avoin Monimuotoinen kotipiha – harrastajaopintokokonaisuus.

Marttaliitto ry

Trackbacks & Pings

Vastaa