Luonto ja onni – miten ne liittyvät toisiinsa kulttuurien kautta

Luonto ja onni ovat monessa kulttuurissa tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Erilaiset luonnonilmiöt, kasvit ja eläimet ovat symboloineet onnea ja menestystä eri...

Suomalaiset ja luonto

Suomalaiset ovat tunnettuja siitä, että heillä on vahva suhde luontoon. Suomi onkin hyvin metsäinen maa, ja metsät ja järvet ovat...

Saimaannorppakanta näyttää jatkaneen kasvuaan -Viime talven olosuhteet olivat suotuisat norpan pesinnälle ja pesälaskennalle

Metsähallituksen julkaisema saimaannorpan kanta-arvio vuodelle 2022 on noin 430–440 yksilöä. Kanta on kasvanut noin kymmenellä yksilöllä kahteen aikaisempaan vuoteen verrattaessa....

Temmesjoella ennallistettiin viisi kilometriä heikkoon kuntoon päässyttä jokiuomaa – toimista hyötyy koko alueen luonto

Metsähallitus on toteuttanut Temmesjoella Pohjois-Pohjanmaalla huomattavan jokiuoman ennallistamishankkeen luonnonsuojelualueilla. Urakan aikana noin viisi kilometriä oikaistua jokiuomaa palautettiin kohti alkuperäistä rakennettaan....

Vallisaaressa kävijät ovat keskimäärin erittäin tyytyväisiä vierailuunsa – Helsinki Biennaali palaa saareen kesällä 2023

Vallisaaressa kävijöiden mielestä palvelut, ympäristö, odotukset ja häiriötekijät ovat pääosin tasapainossa. Valtakunnallisesti vertailukelpoinen kävijätyytyväisyysindeksi Metsähallituksen kesän 2022 kävijätutkimuksessa oli 4,5 asteikolla...

Päijät-Hämeen luontomatkailukohteet ja -reitit siirtyvät Outdooractive-alustalle

Pohjoisen Päijät-Hämeen kunnissa käytössä olevan Outdooractive-alustan hallinnointi siirtyy vuoden vaihteessa Lahti Regionille, joka kokoaa alustalle myös Lahden, Hollolan ja Iitin...

Metsähallitus muistuttaa: on jokaisen velvollisuus ottaa muut huomioon retkeilytuvissa

Kansallispuistojen käyntimäärien trendi on ollut kasvava, ja kiinnostus kansallispuistoissa ja erämaa-alueilla sijaitseviin tupiinkin on lisääntynyt. Suosituimmat vuokrattavat tuvat valtion suojelualueilla...

Maaseuturahoitteinen investointihanke mahdollisti Hämeen luontokohteiden ja retkeilyreitistöjen esteettömyyden merkittävän kohentamisen

Evon retkeilyalueen suositulle Niemisjärvien alueelle valmistui esteettömiä reittejä, laitureita ja taukopaikkoja. Esteettömiä retkeilyrakenteita lisättiin myös Syrjänalusella, Valkea Mustajärvellä ja Evon...

Neljässä kuukaudessa jo yli 46 000 kävijää – vierailijat ylistävät uusittua Saamelaismuseo ja Luontokeskus Siidaa

Metsähallituksen Luontopalvelut ja Saamelaismuseo Siida tiedottavat. Retkeilijät ja museokävijät ovat ottaneet uusitun Saamelaismuseo ja Luontokeskus Siidan omakseen. Inarissa sijaitseva Siida...

Käsivarressa retkeilyn suosio kasvanut: Mallan ja Saanan paikoitusalueita laajennetaan parhaillaan Kilpisjärvellä

Metsähallituksen Luontopalvelut laajentaa Kilpisjärvellä sijaitsevien Mallan luonnonpuiston ja Saanatunturin reittien aloituspisteen paikoitusalueita. Työt ovat käynnistyneet lokakuun puolivälissä. Myös Kilpisjärven luontokeskuksen...