Luonnonsuojeluliitto pitää pölyttäjästrategiaa edistysaskeleena

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä tiistaina 26. lokakuuta julkistettu ja tänään lausuntokierrokselle lähetetty Suomen pölyttäjästrategia on merkittävä askel luonnonsuojelussa. Se tähtää pölyttäjähyönteisten monimuotoisuuden ja määrän vähenemisen pysäyttämiseen sekä niiden luonnon- ja viljelykasveille tarjoaman pölytyspalvelun turvaamiseen.

Kansallinen pölyttäjästrategia ja toimintaohjelma luovutettiin tänään ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle. Luonnonsuojeluliitto oli mukana sitä valmistelleessa työryhmässä. 

“Strategian tärkeintä antia ovat konkreettiset toimenpide-ehdotukset pölyttäjien suojelemiseksi. Strategian mukaan pölyttäjien elinympäristöjen hoitoa ja kunnostusta tulee lisätä sekä suojelualueverkostoa laajentaa pölyttäjiä silmällä pitäen”, sanoo Luonnonsuojeluliittoa työryhmän kokouksissa edustanut FT Juho Paukkunen

Pölyttäjästrategia on merkittävä lisä luonnonsuojeluun Suomessa. 

“Pölyttäjiä tukeviin toimenpiteisiin tulee osoittaa rahaa maataloustuista ja muun muassa lisätä luomutuotantoa. Pölyttäjät on otettava huomioon myös torjunta-aineiden vähentämisessä, metsätaloudessa, kaavoituksessa ja viherrakentamisessa”, sanoo Luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö ja väliaikainen toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

Pölyttäjästrategian tavoitteena on, että vuonna 2030 pölyttäjille tärkeitä elinympäristöjä on selvästi nykyistä enemmän, ja niiden laatua on saatu parannettua. Elinympäristöjen hoito ja suojelu hyödyttävät pölyttäjien lisäksi suurta joukkoa muitakin taantuneita ja uhanalaisia eliölajeja. Suojelun tueksi strategiassa ehdotetaan merkittäviä satsauksia pölyttäjien seurantaan ja tutkimukseen. Päättäjille ja kansalaisille suunnattua viestintää pölyttäjien merkityksestä halutaan myös lisätä.

Suomen luonnonsuojeluliitto

Vastaa