Selvitys kaupunkiluonnon monimuotoisuudesta

Luontoa löytyy lähempää kuin usein tulisi ajatelleeksikaan. Kaupunkiluontokin voi olla monimuotoista. Lisäksi kaistale vihreää virkistää kaupungin asukkaita.

Suomen Luontopaneelin ja Lapin yliopiston Arktisen keskuksen yhteishankkeessa selvitetään, kuinka kaupunkiluonnon laatua voidaan ylläpitää ja edistää. Selvityksessä tarkastellaan kaupungistumisen vaikutuksia Suomen luonnon monimuotoisuuteen, populaatioihin ja suojeluun sekä kaupunkiluonnon merkitystä ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointiin.

– Yhteys luontoon on kaupunkilaisillekin tärkeä. Kaupunkiluonto lisää ihmisten viihtyvyyttä, parantaa terveyttä, vähentää stressiä ja lisää hyvinvointia. Lähimetsä on kaupunkilaisten tavanomaisin luontokohde, toteaa hankkeen vastuuhenkilö ja Suomen Luontopaneelin jäsen, yliopistotutkija Jukka Jokimäki.

Valtaosa suomalaisista asuu kaupungeissa ja kaupunkilaisten määrä on maailmanlaajuisestikin kiihtyvässä kasvussa. Toistaiseksi Suomen kaupunkiluonnon tila, muutokset ja niihin vaikuttavat tekijät tunnetaan kuitenkin puutteellisesti. Samanaikaisesti kaupunkielinympäristöihin ja lajeihin kohdistuu monenlaisia käyttöpaineita, esimerkiksi rakentamisen ja virkistyskäytön kautta.

– Kaupunkiluontoa ei ole aikaisemmin juurikaan arvostettu, sillä sen on katsottu olevan ihmisen pilaamaa. Ehkä hieman yllättäen, kaupunkiluonto on osoittautunut tutkimuksissa biodiversiteetiltään paikoitellen korkeaksi. Se on seurausta monimuotoisista, joskin pienialaisista, elinympäristöistä ja ihmistoiminnan mukana tulleista tulokaslajeista, toteaa hankkeen tutkijatohtori Jarmo Saarikivi.

Kaupunkiluonnon monimuotoisuus -hankkeen tarkoituksena on lisätä erityisesti päättäjien, kaupunkisuunnittelijoiden, kaavoittajien ja myös kansalaisten tietämystä suomalaisen kaupunkiluonnon merkityksestä, tilasta ja muutoksista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Selvityksen on tarkoitus antaa eväitä paremman ja kestävämmän kaupunkipolitiikan tueksi ja osoittaa konkreettisia tuloksia ja keinoja, joilla kaupunkisuunnittelua, viheralueiden hoitoa ja yleensä kaupunkiluonnon tilaa voidaan parantaa.

Tuloksista julkaistaan Luontopaneelin raportti vuoden 2023 loppupuolella. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö ja Lapin yliopisto.

Lapin yliopisto, Arktinen keskus

Vastaa