Koloveden ja Linnansaaren kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmien päivitys on aloitettu

Koloveden ja Linnansaaren kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmat päivitetään vuoden 2022 aikana. Päivityksen tavoitteena on sovittaa yhteen luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelun,...

Teijon kansallispuistossa valmistellaan luonnonhoitokohteita

Metsähallitus valmistelee Teijon kansallispuistossa kolmea luonnonhoitokohdetta. Tammikuun aikana Nenustan Hauenkuonon alueella valmistellaan myöhemmin tapahtuvaa metsän polttoa. Poltto tapahtuu säiden salliessa...

Sallan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnittelu käyntiin

Suomi sai Sallaan 41. kansallispuistonsa. Metsähallitus alkaa valmistella yhdessä sidosryhmien kanssa uunituoreeseen Sallan kansallispuistoon hoito- ja käyttösuunnitelmaa, jonka avulla sovitetaan yhteen...

Valkmusan kansallispuiston hakkuilla palautetaan avosuota takaisin

Valkmusan kansallispuistossa on käynnistetty hakkuut, joilla vauhditetaan luonnon muutosmatkaa ojitetusta metsästä takaisin suoksi. Munasuon itäosaa ojitettiin 1960-1980-luvuilla metsänkasvun lisäämiseksi. Ojitus...

Hiidenportin kansallispuisto tuo alueelle aiempaa enemmän työtä ja toimeentuloa

Hiidenportin kansallispuiston vaikutukset paikallistalouteen ovat yli kolminkertaistuneet vajaan vuosikymmenen aikana. Metsähallituksen tuoreen kävijätutkimuksen mukaan retkeilijät jättivät alueelle tänä vuonna lähes 1,8 miljoonaa euroa. Retkeilyn...

Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa on saatu valmiiksi arkeologiset inventoinnit

Kesän ja syksyn aikana on inventoitu 101 erilaista kulttuuriperintökohdetta tai muinaisjäännöstä eri puolilla Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa. Arkeologiset inventoinnit ovat osa ensi...

Tutkimus kansallispuistojen virkistyskäytöstä 20 vuoden ajalta: Kansallispuistojen kiinnostavuus on kasvanut ja kävijöiden palvelutarpeet monipuolistuneet

Metsähallitus ja Luonnonvarakeskus ovat julkaisseet tutkimuksen kansallispuistojen kävijöiden näkemyksistä ja käyttäytymisestä vuodesta 2000 vuoteen 2019. Tärkeimmät syyt kansallispuistovierailuun eivät ole...

Luontomatkailubuumi on houkutellut Linnansaareen ja Punkaharjulle joukoittain ensikertalaisia

Kotimaan matkailun kasvu näkyy Linnansaaren kansallispuiston sekä Punkaharjun ja Puruveden alueen juuri valmistuneiden kävijätutkimusten tuloksissa. Ensikertalaisten kävijöiden osuus on kasvanut...

Sallan reitit ja taukopaikat kansallispuistotasolle – palveluiden kehittäminen käynnissä

Sallan kansallispuiston palvelurakenteiden uudistaminen on alkanut. Sallaan odotetaan kansallispuistostatuksen, parantuneiden retkeilymahdollisuuksien ja retkeilyinnostuksen myötä kasvavia kävijämääriä. Myös uuden kansallispuiston ikimetsä...

Urho Kekkosen kansallispuisto etsii Luulammen erämaa- ja latukahvilaan yrittäjää

Metsähallitus hakee kahvilayrittäjää palvelemaan kansallispuiston ja Luulammen asiakkaita. Luulammen erämaa- ja latukahvilan palvelut tulevat olemaan merkittävä osa kansallispuiston palveluja ja...