Myöhäinen kevät viivästyttää istutustöitä – istutuskauden jatkaminen loppupäästä mahdollista

Viileä kevät on viivästyttänyt lumien ja roudan sulamista. Samalla myös maanmuokkausten ja metsäpuiden taimien istutusten aloittaminen on siirtynyt. Viivästynyt istutusaikataulu saattaa aiheuttaa ongelmia paitsi istutuksen onnistumisessa myös käytännön töiden järjestämisessä. Seuraavassa Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsänhoidon tutkijoiden vinkkejä metsänuudistajille poikkeuksellisen myöhäisen kevään istutustöihin.

Kannattaa istuttaa vasta silloin, kun routa on kunnolla sulanut

Keväällä maanmuokkaukset ja istutukset voidaan aloittaa vasta, kun routa maassa on sulanut. Jos maa on vielä osittainkin roudassa, muokkausten laatu kärsii. Jos taimet istutetaan routaiseen tai kylmään, alle +5 °C:een maahan, taimet eivät pysty saamaan siitä riittävästi vettä. Routaiseen maahan istuttamisessa on myös riskinä, että taimea ei saada tiiviisti maahan, jolloin nopea maa-juurikontaktin syntyminen ja veden otto kärsivät. Versot kuitenkin haihduttavat, joten taimien kuivumisriski lisääntyy.

– Vaikka kevät olisi kuinka myöhässä, istutuksia ei taimien kannalta ole turvallista aloittaa ennen kuin maa on kunnolla sulanut istutussyvyydeltä, korostaa Luken erikoistutkija Jaana Luoranen.

Taimien varastointitavalla on suuri merkitys istutuskauden pituuteen

Kevään istutuskauden päättymisajankohtaan vaikuttavat puulaji ja taimien talvivarastointi- ja pakkaustavat. Ulkona varastoidut taimet lähtevät alkukesän aikana kasvuun. Mitä pidempi uusi kasvu on, sitä suuremmat ovat epäonnistumisen riskit. Uusi, pehmeä vuosikasvain on kaikkein alttein kuivuustuhoille.

Ulkona talven olleet ja kasvuun lähteneet kuusen taimet olisi istutettava normaalina keväänä viimeistään kesäkuun toisella viikolla, männyt ja koivut viimeistään jo kesäkuun ensimmäisellä viikolla, sillä ne lähtevät kuusta nopeammin kasvuun.

Jos kasvuun lähteneitä taimia pakataan umpinaisiin laatikoihin tai muovipusseihin, on pakkaukset avattava tai pussin reunat rullattava alas välittömästi kuljetuksen päättyessä, muutoin taimet kärsivät valonpuutteesta ja liiasta kosteudesta pakkausten sisällä. Myöhemmin tällaiset taimet ovat herkkiä vaurioitumaan istutuksen jälkeen.

Pakkasvarastoiduilla taimilla istutuskautta voidaan turvallisesti jatkaa pidemmälle kesään, joskin tässäkin on puulajien välillä eroja. Männyn taimet täytyy ottaa pakkasesta sulamaan viimeistään kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Kuuset ja pienet koivun taimet ehtivät vielä kasvaa ja karaistua normaalisti, jos ne otetaan sulamaan viimeistään 20.6.

On tärkeää, että taimet otetaan pakkasvarastosta sulamaan suositeltuina ajankohtina, ja sulamisen jälkeen taimilaatikoiden kannet ja reunat poistetaan noin 5-10 senttimetrin korkeudelle saakka ja taimet pidetään varjoisassa paikassa ulkona. Tämän jälkeen taimia on kasteltava säännöllisesti. Tällaisten taimien istuttaminen on suhteellisen turvallista noin kaksi viikkoa pakkasvarastosta ottamisen jälkeen eli kuusen ja pienillä koivun taimilla vielä heinäkuun ensimmäisillä viikoilla. Sen jälkeen taimet ovat kasvussa, mikä lisää riskejä taimihuollossa ja istutuksessa.

Kaikkina ajankohtina on huomioitava, että

  • taimet ovat välivarastolla niin lyhyen aikaa kuin mahdollista
  • sulaneita taimia pakkaustavasta riippumatta kastellaan säännöllisesti
  • taimet istutetaan kosteina
  • taimet istutetaan riittävän syvään
  • taimet istutetaan hyvälaatuisiin muokkausjälkiin

Luonnonvarakeskus

Vastaa