Teijon kansallispuisto yöpyjien ja ensikertalaisten suosiossa – paikallistaloudelliset vaikutukset merkittäviä

Teijon kansallispuiston palveluihin ollaan tyytyväisiä. Kävijöistä noin puolet on ensikertalaisia ja kävijäkunta on naisvaltaistunut. Paikallistaloudelliset vaikutukset taas ovat nousseet yli kaksinkertaisiksi. Tiedot käyvät ilmi hiljattain julkaistusta kävijätutkimuksesta.

Teijon kansallispuiston kävijät ovat pääosin tyytyväisiä kansallispuiston palveluihin. Teijon kansallispuiston valtakunnallisesti vertailukelpoinen kävijätyytyväisyysindeksi oli 4,21 (asteikolla 1–5).

Teijon kansallispuiston tunnettuus on kasvanut ja pääkaupunkiseudulta tullaan yhä useammin Teijolle. Kotimaan matkailijoiden osuus on kasvanut. Uusia kävijöitä on paljon, mutta paikallisten kävijöiden osuus on vähentynyt reilusti”, kertoo suunnittelija Kirsi Nikkola Rannikon Luontopalveluista Metsähallituksesta.

Kansallispuiston päiväkävijöistä naisia oli 69 prosenttia ja yöpyjistä naisten osuus oli 60 prosenttia. Kotimaisia matkailijoita oli 82 prosenttia vastaajista. Noin 39 prosenttia kävijöistä tuli Varsinais-Suomesta, noin 33 prosenttia pääkaupunkiseudulta ja 11 prosenttia muualta Uudeltamaalta. Koronapandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi ulkomaisia matkailijoita oli vuonna 2021 vähän.

“Yleisesti ottaen koronapandemia on vaikuttanut ihmisten käyttäytymiseen ja lisännyt kiinnostusta luonnossa liikkumiseen ja lähimatkailuun: ei suuria ryhmiä, kotimaisia matkailijoita enemmän, ulkomaisia matkailijoita vähän matkustusrajoitusten vuoksi, nuoria ensikertalaisia paljon”, Nikkola sanoo.

Teijon kansallispuiston paikallistaloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä. Kokonaistulovaikutus alueelle oli 3,98 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutukset alueelle olivat 34 henkilötyövuotta. Kansallispuiston ollessa matkan tärkein kohde tulovaikutus oli 1,92 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutukset 17 henkilötyövuotta, kun taas vuonna 2015 tehdyssä kävijätutkimuksessa kävijöiden rahankäytön kokonaistulovaikutus oli 1,65 miljoonaa euroa ja kokonaistyöllisyysvaikutus 16 henkilötyövuotta.

Metsävaltaisessa puistossa vuoden 2021 hellekesä vähensi selvästi kävijöiden määrää vuoteen 2020 verrattuna, myös uintipaikoilla. Vuoden 2021 käyntimäärä Teijon kansallispuistossa oli 104 700 eli 15 prosenttia vähemmän kuin ennätysvuonna 2020, jolloin kävijöitä oli 123 000. Kaiken kaikkiaan Teijon käyntimäärä on noussut kansallispuiston perustamisvuoden 2015 noin 80 000 kävijästä.

Yli puolet kävijöistä yöpyi

Kävijöistä 54 prosenttia yöpyi Teijon kansallispuistossa ja viipyi keskimäärin vajaat kaksi vuorokautta. Kansallispuistossa yöpyjistä suurin osa yöpyi omassa majoitteessa kuten teltassa. Seuraavaksi eniten yövyttiin asuntoautossa tai -vaunussa.

Päiväkävijöitä oli 46 prosenttia vastaajista ja he vierailivat kansallispuistossa keskimäärin vajaat neljä tuntia.

Häiriötekijät ovat lisääntyneet, mikä johtunee suurista kävijämääristä ja runsaasta ensikertalaisten osuudesta. Myös ruuhkautumista esiintyy.

“Ruuhkaisemmista kansallispuistoista, kuten Nuuksiosta, on mahdollisesti alettu käymään muissa kansallispuistoissa, kuten Teijolla, tai hiljaisemmissa kansallispuistoissa”, arvelee Nikkola.

Luonnonympäristö vastasi kävijöiden odotuksia

Parhaiten kävijöiden odotuksia vastasivat Teijon kansallispuistossa luonnonympäristö, reitit ja rakenteet sekä harrastusmahdollisuudet. Suurin osa vastaajista ei kokenut merkittäviä häiriötekijöitä käynnillään Teijolla.

Vastaajista yhtätoista prosenttia häiritsi liiallinen kävijämäärä. Muiksi häiriötekijöiksi mainittiin muiden kävijöiden käyttäytyminen, maaston kuluneisuus ja maaston roskaantuneisuus.

Vapaamuotoisessa palautteessa saatiin eniten kehitysehdotuksia liittyen pitkospuihin. Lisäksi toivottiin lisää vesipisteitä vaeltajia ajatellen, ja luontokeskuksen toiminnan kehittämistä kuten pidempiä aukioloaikoja.

Metsähallitus

Vastaa