Nuuksion ja Sipoonkorven kansallispuistojen suoluontoa palautetaan ennallistamalla

Nuuksion ja Sipoonkorven kansallispuistot ovat monipuolisia kokonaisuuksia, joiden luontoa autetaan säilymään kunnostamalla niitä osia, joita on aiempina vuosikymmeninä yritetty ojittamalla kuivattaa metsätalouskäyttöön.

Kansallispuistoihin on lähipäivinä tulossa kaivinkone, jonka avulla ojat täytetään. Suoalueilla on jo ensin raivattu pienpuustoa ojalinjoilta, jotta kaivinkone pääsee liikkumaan. Sipoonkorven ja Nuuksion ennallistaminen eli palauttaminen lähemmäs luonnontilaa tehdään osana EU:n rahoittamaa Hydrologia-LIFE-hanketta, josta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut.

Ojitettu korpi Nuuksiossa. (Kuva: Helena Lunden)

Korpien kirjoa

Ennallistaminen hyödyttää soilla eläviä lajeja. Sipoonkorven nimessäkin näkyy alueelle ominainen, metsäinen suotyyppi: korpi. Nyt korpia ennallistetaan parempaan kuntoon. Nuuksiossa ennallistettavat kohteet ovat pääasiassa pieniä korpia ja rämeitä.

Ennallistettavat alueet ovat olleet luonnontilassa enimmäkseen kuusivaltaisia mustikkakorpia ja mäntyvaltaisia, suopursua kasvavia rämeitä. Etenkin alueiden korvet ovat muuttuneet kasvillisuudeltaan ojituksen seurauksena, ja suolajien tilalle on tullut metsälajeja. Eri korpityypit on luokiteltu erittäin uhanalaisiksi viimeisimmässä luontotyyppien uhanalaisuusarviossa. Korvet ovat luonnontilaisina merkittäviä monimuotoisuuden keskittymiä.

–Ennallistamisen odotetaankin elvyttävän alueiden taantunutta korpilajistoa, sanoo suunnittelija Helena Lundén Metsähallituksesta.

Alueen suot ennallistetaan nyt syksyllä 2020. Ennallistettavan alueen pinta-ala on Nuuksiossa 65 hehtaaria ja Sipoonkorvessa 21 hehtaaria.

Nuuksiossa työt kohdistuvat puiston syrjäosiin Iso-Antias-, Lummukas- ja Poika-Suolikas- lampien väliselle alueelle. Alueella ei ole merkittyjä reittejä tai muita virkistyskäytön rakenteita. Alueella satunnaisesti liikkuvia pyydetään huomioimaan, että täytetyt suo-ojat saattavat upottaa ja kun työt ovat käynnissä, pitää kaivinkoneeseen jättää riittävä turvaväli.

Ennallistettu korpi Sipoonkorvessa. (Kuva: Helena Lunden)

Sipoonkorvessa sen sijaan töitä tehdään paikoin aivan reittien läheisyydessä. Töistä tiedotetaan maastossa olevilla tilapäisillä infotauluilla. Etenkin Kuusijärvi–Bisajärvi-yhdysreitillä sekä Bakunkärr–Kalkkiruukki-yhdysreitillä liikkuvia pyydetään huomioimaan, että paikoin polun vieressä saattaa ajoittain olla työmaa käynnissä.

–Reittiä pitkin voi töistä huolimatta kulkea, mutta kävijöiden on hyvä turvallisuuden vuoksi huolehtia siitä, että kaivinkoneen kuljettaja huomaa kulkijat. Kannattaa siis kiinnittää kuljettajan huomio vaikkapa vilkuttamalla, toteaa Lundén.

Hankkeeseen sisältyy myös pienvesien kunnostusta sekä talkoita molemmissa puistoissa. Nuuksiossa kaivinkoneella aikanaan oiottuja puroja palautetaan alkuperäiseen uomaansa kahdella eri kohteella. Talkootyönä on padottu suo-ojia ja palautettu kiviä takaisin uomaan, mistä ne on aikanaan perattu pois. Talkootöitä tehdään vielä tänä vuonna ainakin Sipoonkorvessa.

– Vapaaehtoisista on ollut suurta apua sellaisten kohteiden ennallistamisessa, mihin on nykyään mahdotonta enää päästä kaivinkoneella. Talkoolaisetkin ovat olleet tyytyväisiä, kun ovat päässeet tekemään käytännön luonnonsuojelutöitä kansallispuistojen hyväksi, toteaa Lundén

Metsähallitus

Luonnontilainen suo Nuuksiossa. (Kuva: Helena Lunden)

Vastaa