Vuoden matkailualueet Suomessa jälleen valittu

Suomen matkailualan liitto SMAL, Visit Finland sekä TAK Research ovat vertailleet eri kuntia, seutukuntia sekä maakuntia keskenään kolmatta kertaa. Vuoden 2020 matkailualuetta arvioitaessa alueet on laitettu paremmuusjärjestykseen seuraavien kriteerien perusteella:

1) Rekisteröityihin majoitusliikkeisiin saapuneiden vieraiden määrän kehitys

2) Matkailijoiden viipymän kehitys 

3) Lomamatkailijoiden yöpymisten määrän tasainen jakautuminen vuoden ajalle (sesonkivaihteluiden vähäisyys)

4) Majoitusmyynti asukasta kohden

Vertailuun on otettu mukaan ne kunnat, seutukunnat ja maakunnat, joista on saatavissa majoitustilastoja ympäri vuoden. Alueita oli vertailussa yhteensä 109. Mikään alueista ei ollut paras kaikilla mittareilla mitattuna, mutta kärkeen sijoittuneet alueet olivat kaikki vahvoja sesongin tasaisuudessa. Toisin sanoen näillä alueilla matkailijoita käy tasaisesti ympäri vuoden.

Koronavuosi oli haasteellinen matkailualalle ja matkailijamäärät vähenivätkin lähes kaikilla matkailualueilla. Vertailussa mukana olleiden matkailualueiden joukosta löytyy kuitenkin 8 matkailualuetta, joissa matkailijamäärä kasvoi vuoden takaisesta. Näistä mikään ei kuitenkaan yltänyt kärkikolmikkoon Vuoden matkailualue -vertailussa.

Vuoden matkailualueeksi Suomessa valittiin Itä-Lappi. Itä-Lappi sai vertailussa 85 pistettä 100:sta mahdollisesta.

– Palkinto on mahtava tunnustus Itä-Lapissa tehdystä kovasta työstä. Itä-Lapin matkailualueilla on runsaasti tilaa nauttia avarassa luonnossa monipuolisesta matkailutarjonnasta ympärivuotisesti ja turvallisesti. Korona-aika on osoittanut sen, että ihmiset hakeutuvat pienemmille alueille, laadukkaiden yksilöllisten palveluiden äärelle. Itä-Lapissa on upeita erilaisia luontomatkailu-/kulttuurikohteita kohtuullisten välimatkojen päässä toisistaan ja täällä tehdään erinomaista yhteistyötä mm. kestävän ja ympärivuotisen matkailun kehittämiseen, kertoo Dina Solatie Itä-Lapin kuntayhtymän johtaja.

Toiseksi tuli Kajaanin seutukunta ja kolmanneksi Sotkamo. Kajaanin seutukunta saavutti 84 pistettä ja Sotkamo 83 pistettä.

– Olen ilahtunut Kajaanin seutukunnan saamasta tunnustuksesta vuoden matkailualueen valinnoissa, ja samalla onnittelen Sotkamoa sen sijoituksesta. Vuokatin matkailun kasvu on koko seudun etu. Tulos kannustaa meitä jatkamaan ja laajentamaan yritysten ja matkailutoimijoiden keskinäistä yhteistoimintaa Kajaanin seudulla. Uusi Arctic Lakeland -matkailubrändi näyttää saavan tuulta siipiensä alle, joten siinä näen hyvän uuden mahdollisuuden Vuokatin ja Kajaani-Oulujärven matkailun yhteistyön lisäämiselle, toteaa Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen.

– Sotkamon Vuokatti on aidosti ympärivuotinen kohde, jossa matkailijavirrat rytmittyvät tasaisesti eri sesonkeihin. Palvelut toimivat ja ovat tarjolla vuoden jokaisena kuukautena. Vuokatti Areena uusimpana kohteena täydentää hyvin ympärivuotista tarjontaa, sanoo Aija Laukkanen Sotkamon kunnan matkailuasiantuntija.

Vuodelta 2020 päätettiin huomioida kunniamaininnoin myös suhteellisesti eniten yöpyneiden matkailijoiden määrää kasvattanut alue sekä alue, jossa matkailijoiden viipymä on pidentynyt eniten. Kunniamaininnan matkailijamäärän kasvusta sai Turun saaristo, missä rekisteröityihin majoitusliikkeisiin saapui 23 prosenttia enemmän matkailijoita kuin vuonna 2019.

Kunniamaininnan matkailijoiden viipymän pitenemisestä sai Ylivieskan seutu, missä matkailijoiden viipymä majoitusliikkeissä piteni 43 prosenttia vuoden 2019 keskiarvosta.

Vuoden matkailualue Suomessa valitaan vuosittain. Palkitsemisella halutaan kiinnittää huomiota niihin asioihin, joiden kehittäminen tulisi olla matkailualueiden tavoitteena.

Visit Turku

Vastaa