Metsähallitus kunnostaa hoitamiaan moottorikelkkailu-uria Pohjois-Suomessa

Metsähallitus on aloittanut hoitamiensa moottorikelkkailu-urien kunnostuksen Itä- ja Pohjois-Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Työn mahdollistaa eduskunnan myöntämä erillisrahoitus. Rahoitus tuli tarpeeseen, sillä etenkin urien sillat ja reittimerkinnät ovat huonossa kunnossa. Ennen kuin ne saadaan kunnostettua, tulee urilla liikuttaessa noudattaa erityistä varovaisuutta. Kunnostusta jatketaan vielä ensi vuonna, mutta ensi talveksi kelkkailu-urien tilanne jo paranee. 

Kunnostuksia tehdään niin ripeästi kuin suinkin. Moottorikelkkailu-urilla tulee kuitenkin erityisesti nyt käyttää malttia, ja pitää mukana hyvä kartta ja paikannusvälineet, sillä kunnostus on vasta menossa. Erityisesti urilla olevia siltoja ylitettäessä tulee olla varovainen. Jotkut sillat ovat romahtaneet, ja niiden kohdalta kelkkailijan tulee etsiä turvallinen puron tai joen ylityspaikka. 

Kunnostettavana satoja kilometrejä uria 

Moottorikelkkailu-urien rakenteita on kunnostettavana satojen kilometrien matkalla tänä ja ensi vuonna. Kymmeniä kelkkaurien siltoja ja muita rakenteita sekä tuhansia uramerkkejä uusitaan tai kunnostetaan. 

Silta- ja uramerkintämateriaaleja ajetaan eri puolille maastoon parhaillaan. Materiaalit on vietävä varastoon urien lähelle lumen aikana kelkkakeleillä odottamaan rakentamista, joten niidenkin takia tulee urilla kelkkaillessa olla erityisen varovainen. 

Suuri merkitys paikallistalouteen 

Moottorikelkkailu-urien kunnostukseen saatiin viime vuonna ensimmäisen kerran erillisrahoitus. Eduskunnan myöntämällä 1,3 miljoonan euron rahoituksella ja sen mahdollistamalla kunnostustyöllä on suuri merkitys alueille, sillä materiaalien osto sekä reittimerkkien kokoamiseen ja rakenteiden kunnostustöihin yrittäjiltä ostettu urakointi kertautuu paikallistalouteen. 

Kelkkaurien kuntoon saattaminen on hyvin tärkeää paikallisille ja tietenkin myös matkailuelinkeinolle. Savukoskella moottorikelkkaurien kunnostusta tehdään yhteistyössä myös kunnan kanssa.  

Metsähallituksen ylläpitämät moottorikelkkailu-urat ovat maksullisia, moottorikelkkailuun varattuja ja maastoon merkittyjä epävirallisia väyliä, joilla ajamiseen pitää hankkia Metsähallitukselta uralupa Metsähallitukselta. Viralliset moottorikelkkailureitit ovat moottorikelkkaliikenteeseen tarkoitettuja, tieliikennelaissa määriteltyjä teitä, ja niiden käyttö on ilmaista. Moottorikelkkailureitit on merkitty maastoon liikennemerkein. 

Metsähallitus

Vastaa