Kevät saapuu ja vesilintujen laskentakausi on jälleen alkamassa

Vesilintujen parilaskenta tehdään noin viikko jäiden lähdön jälkeen. Laskennat tehdään vuodesta toiseen samoilla pysyvillä havaintopaikoilla niin sanottuna pistelaskentana.

Vesilintuparit lasketaan touko-kesäkuussa kahteen kertaan. Ensimmäinen parilaskenta tehdään noin viikko jäiden lähdön jälkeen ja toinen 2–3 viikkoa myöhemmin. Laskettavia lajeja ovat kaikki vesilintulajit.

Laskennan tavoitteet

Suomi on merkittävä pesimäalue monille Euroopan sorsille. Siksi meillä on erityisen tärkeää seurata pesimäkantojen muutoksia. Lisäksi selvitetään sorsien vuotuinen lisääntymistulos erityyppisillä vesillä ja eri puolilla Suomea. 

Tietoja tarvitaan vesilintujen elinympäristöjen hoidon suunnitteluun ja metsästyksen mitoittamiseen sekä vesiluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Laskentatietoja käytetään myös tutkimushankkeissa, joissa selvitetään miten kosteikkojen hoito ja rakennetut kosteikot auttavat vesilintuja.

Luke tuottaa arvion vesilintukantojen kehityksestä ja tilasta vuosittain yhdessä Luonnontieteellisen keskusmuseo Luomuksen kanssa. Laskentoja on tehty vuodesta 1986 alkaen.

Vielä ennättää mukaan!

Laskentoja tekevät samalla menetelmällä lintuharrastajat ja metsästäjät. Yhden pisteen laskemiseen kuluu aikaa tavallisesti vain 5–15 minuuttia. Sopivimpia laskentapisteitä ovat helposti saavutettavat niemenkärjet, rantakalliot, lintutornit tai laiturit, joista on hyvä näkyvyys vesialueelle.

Muun muassa Kainuussa, Lapin eri osissa sekä Savossa on laajoja alueita, joille laskentoja kaivattaisiin.

Luonnonvarakeskus

Vastaa