Kevät saapuu ja vesilintujen laskentakausi on jälleen alkamassa

Vesilintujen parilaskenta tehdään noin viikko jäiden lähdön jälkeen. Laskennat tehdään vuodesta toiseen samoilla pysyvillä havaintopaikoilla niin sanottuna pistelaskentana. Vesilintuparit lasketaan...