Vieraile tänä keväänä perinnemaisemissa!

Luonto-Liiton Kevätseurannalla on joka vuosi vaihtuva teema, joka tänä vuonna on perinnemaisemat. Teemojen on sekä tarkoitus monipuolistaa Kevätseurantaa että nostaa esiin Suomen luonnon monimuotoisuutta. Nyt kevään edetessä niityt ja kedot alkavatkin paljastua lumivaipan alta ja on aika kääntää katseet erilaisiin perinnekasvillisuustyyppeihin ja niille ominaisiin lajeihin. Täydessä kukoistuksessaan perinnebiotoopit ovat kuitenkin vasta loppukeväästä. 

Perinnemaisemat ovat kulttuuriympäristöjä. Ne ovat muodostuneet ihmistoiminnan seurauksena satojen, jopa tuhansien vuosien kuluessa perinteisen maanviljelykulttuurin myötä. Perinnebiotooppeihin luetaan esimerkiksi useita erilaisia hakamaita, metsälaitumia, ketoja, niittyjä ja lehtoja. Määrittelytavasta riippuen perinnebiotooppityyppejä arvioidaan Suomessa olevan jopa 40. Jokaiseen perinnebiotyyppiin on muodostunut omaleimainen lajistonsa ja ne ovatkin varsinaisia monimuotoisuuden keitaita. Valitettavasti niistä jokainen on myös luokiteltu uhanalaiseksi. 

Suomen perinnebiotooppien katoaminen alkoi jo 1800-luvun lopulla ja oli voimakkaimmillaan viime vuosisadan puolessa välissä. Pääsyynä tähän ovat maataloudessa tapahtuneet muutokset. Koska perinnemaisemat ovat ihmisen aikaansaannosta, on niiden säilyttäminen myös ihmisen vastuulla. “Perinnemaisemat eivät säily ilman hoitamista, mikä käytännössä tarkoittaa laidunnusta tai niittoa. Monet arvokkaat perinnemaisemat ovat päässeet pusikoitumaan vuosikymmenten saatossa, joten hoitotyön alkuvaiheessa niiden ennallistaminen on välttämätöntä.” kertoo Eija Hagelberg Perinnemaisemayhdistys ry:stä. 

Perinnemaisemien suojeluun sekä säilyttämiseen on kuitenkin herätty – vaikkakin verrattain myöhään. Hagelbergin mukaan perinnemaisemien säilyttäminen on tärkeää, sillä ne ovat sekä maisemallisesti että lajistollisesti monipuolisia luontokeitaita. “Perinnebiotoopit ovat monien uhanalaisten eliöiden elinympäristöjä. Unohtaa ei sovi myöskään kulttuuriperintöä, joka liittyy perinteiseen maatalouteen.” 

Kuva: Saara Heikkinen

Vakiolajien lisäksi Kevätseurantaan sisältyy kuusi perinnemaisemiin liittyvää teemalajia. Jo alkukeväästä seurasimme ensimmäisten joukossa kevätmuuttoaan tehnyttä kottaraista ja tällä hetkellä voimme tarkkailla niin kuovin tuloa kuin kimalaisten heräämistä. Vielä myöhemmin keväällä perinnemaisemille tyypilliset keto-orvokit sekä kullerot aloittavat kukintansa ja pääsemme seuraamaan perinnemaisemien tärkeitä ylläpitäjiä – lehmiä sekä lampaita laitumillaan.   

Vaikka perinnemaisemat ovatkin täydessä kukoistuksessaan vasta myöhemmin keväällä, voit ottaa etumatkaa ja käydä kartoittamassa oman alueesi mahdollisia perinnebiotooppeja. Erityisen kiinnostuneita olemme tulevana viikonloppuna tehdyistä lajihavainnoista, sillä 22.–24.4. vietämme jälleen Kevätseuranta-viikonloppua. Lähetä havaintosi kätevästi osoitteessa www.kevatseuranta.fi.  

Muistathan jakaa omia keväisiä kuviasi Instagramissa aihetunnisteella #kevätseuranta ja merkitä mukaan myös Kevätseurannan tilin @kevatseuranta sekä Luonto-Liiton tilin @luontoliitto. Jaamme Kevätseurannan tilillä joka sunnuntai kolme parasta keväistä kuvaa tarinoissa maininnan kera!  

Luonto-Liitto

Trackbacks & Pings

Vastaa