Valuma-aluesuunnittelu lisää pienvesien kunnostustoimien vaikuttavuutta

Metsähallituksen valuma-alueprojektissa ennallistetaan koko Suomessa pilottina yhdeksää pienvesistöä. Kunnostustoimenpiteitä tehdään pienvesien lisäksi ympäröivillä suo- ja metsäalueilla. Pilotin kaksi kohdetta sijaitsee Pohjanmaa- Kainuun alueella, toinen Suomussalmella ja toinen Taivalkoskella.

”Toimenpiteitä ovat muun muassa suon ennallistukset, vesiensuojeluratkaisut ja vaellusesteiden poistaminen. Purokunnostustoimenpiteisiin voi kuulua mm. perattujen koskien ennallistamista, kivien ja kutusoraikkojen palauttamista sekä uomiin kertyneiden kiintoainesten poistamista.”, toteaa hankkeen projektipäällikkö Sihveri Ervasti Metsähallituksesta.

Tänä kesänä töitä on jatkettu muun muassa  Suomussalmen Kiantajärveen laskevalla Turkkijoella. Toimenpiteiden pääsuunnittelu on toteutettu Metsähallituksen Eräpalvelujen ja Metsätalous Oy:n yhteistyönä. 

”Turkkijoen valuma-alueella on viime talvena poistettu ennallistettavilta soilta puustoa ja tukittu ojia. Yhteensä tänä vuonna ennallistetaan 180 hehtaaria. Itse Turkkijokeen on lisätty kuluneena kesänä vaelluskaloille sopivaa lisääntymis- ja poikaselinympäristöjä (kutusora, poikaskivet) lähes 1,5 kilometrin matkalle. Myös Turkkijokeen laskevaa puroa kunnostetaan tänä syksynä palauttamalla vettä vanhoihin kuivuneisiin purouoman pätkiin.”, kertoo luonnonhoidon asiantuntija Antti Karppinen Metsähallituksesta. 

Valuma-alueen kunnostuksesta hyötyvät kalalajit, joiden lisääntymisalueet tulevat kuntoon ja vaellusesteet poistuvat. Turkkijoen kalastoon kuuluu muun muassa taimen (Salmo trutta), jonka elinoloja ennallistamistoimien arvioidaan parantavan huomattavasti. Myös monen riistalajin, kuten metsäkanalintujen ja hanhien, soidinalueet ja poikue-elinympäristöt palautuvat ennalleen.

Kalalajien ja riistalajien lisäksi ennallistamistoimien odotetaan parantavan Turkkijoen vedenlaatua. Ennallistettavat suoalueet toimivat myös ”vesipankkeina” eli äärivirtaamien säätelijöinä, jolloin tulvapiikit heikentyvät ja kuivina ajanjaksoina joen vedenpinta ei laske luonnottoman alas.

Valuma-alueprojektia rahoittaa Metsähallituksen lisäksi maa- ja metsätalousministeriö riistatalouden ja kalastonhoitomaksujen varoista. Projekti päättyy vuoden 2021 lopussa, minkä jälkeen valuma-aluekunnostus jatkuu osana Metsähallituksen normaalia toimintaa.
 

Metsähallitus

Viime talvena tukittu oja ja veden syöttöoja suolle. (Kuva; Antti Karppinen)

Vastaa