Ministerit hyväksyivät suunnitelman Itämeren suojelemiseksi – WWF vaatii nyt valtioilta sitoutumista ja rahoitusta

Itämeren rantavaltiot ja EU hyväksyivät tänään Itämeren suojelemiseksi laaditun toimintaohjelman. WWF vaatii nyt valtioita sitoutumaan ohjelman toimeenpanoon ja turvaamaan sen riittävän rahoituksen.

Itämeren suojelun toimintaohjelman päivitys hyväksyttiin tänään Saksan Lyypekissä pidetyssä Itämeren suojelukomission (HELCOM) ministerikokouksessa. WWF:n mielestä toimintaohjelma on perinteinen poliittinen kompromissi: ihan hyvä, mutta ei riittävän kunnianhimoinen.

”Toimintaohjelmasta puuttuvat konkreettiset toimenpiteet ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja esittämämme kielto merenpohjan kaivannaisteollisuudelle. Olisimme toivoneet myös alusten jätevesipäästöjen tiukempaa rajoittamista sekä ympäristölle haitallisiin tukiin puuttumista”, WWF:n meriasiantuntija Vanessa Ryan sanoo.

Toimintaohjelmassa on myös tärkeitä kirjauksia.

”Toimintaohjelmassa asetetaan tavoitteeksi suojella 30 prosenttia Itämeren pinta-alasta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi vedenalaisen melun vähentämiseen ollaan vihdoin tarttumassa”, Ryan sanoo.

Ensimmäinen Itämeren suojelun toimintaohjelma hyväksyttiin vuonna 2007 ja sen tavoite oli saavuttaa Itämeren hyvä tila vuoteen 2021 mennessä. Tavoitteessa ei ole onnistuttu. Uuden toimintaohjelman myötä tavoitevuosi siirtyy vuoteen 2030.

”Maailman meriä, niin kuin käytännössä kaikkia muitakin planeettamme elinympäristöjä, uhkaavat ilmastonmuutos ja luonnon köyhtyminen. Tilanne on huolestuttava myös Itämerellä, joka ei ole hyvistä aikeista huolimatta elpynyt toivotulla tavalla”, Ryan sanoo.

Jotta Itämeren hyvä tila saavutettaisiin vuoteen 2030 mennessä, toimintaohjelma ei saa jäädä pelkäksi suunnitelmaksi. Toimintaohjelman toteuttaminen on Itämeren rantavaltioiden vastuulla.

”Jotta Itämeren tila paranisi, valtioiden tulee sitoutua pienentämään ihmistoiminnan haitallisia vaikutuksia huomattavasti. Alkuperäisen ohjelman kansallisesti toimeenpantavista toimenpiteistä vain neljännes on toteutettu kaikissa Itämeren valtiossa. Se ei ole hyväksyttävää”, Ryan sanoo.

”Maapallon luonto köyhtyy hälyttävällä vauhdilla, mutta meillä on toivoa. Itämerenkin tilan parantaminen on mahdollista, mutta se vaatii poliittista sitoutumista ja riittävää rahoitusta, jotta suunnitelmat voidaan panna toimeen.”

WWF Suomi

Trackbacks & Pings

Vastaa