Torronsuolle rakennetaan uusi pysäköintialue

Metsähallitus rakentaa Torronsuon alueelle lisää pysäköintitilaa kansallispuiston pysäköintialueiden ruuhkien vähentämiseksi. Uusi pysäköintialue tulee sijaitsemaan aivan Somerontien varressa lähellä Kiljamon palveluja ja puiston reittejä. Metsähallituksen tavoitteena on, että pysäköintialue olisi retkeilijöiden käytettävissä ensi kesänä. Tilaa tulee olemaan noin 100 henkilöautolle ja muutamalle linja-autolle. 

Uusi pysäköintialue rakennetaan kansallispuiston ulkopuolelle. Yksityisomistuksessa ollut maa-alue hankittiin Metsähallitukselle Ympäristöministeriön erillismäärärahalla. Aluetta ei tulla liittämään kansallispuistoon. Pysäköintialueen rakentamiseen käytetään Hämeen luontokeskuksen myynnistä saatua rahoitusta. Autopaikkojen lisäksi alueelle rakennetaan käymälä ja yhteys puiston reitistöihin. Alueelta on poistettu jo puustoa ja pysäköintialueen rakentamisen suunnittelu on käynnissä. Tavoitteena on, että rakentaminen saadaan kilpailutettua syksyn aikana ja pysäköintialue on valmis viimeistään keväällä 2022.

Torronsuon kansallispuiston käyntimäärät olivat kasvussa jo ennen korona-aikaa. Vuonna 2020 käyntimäärä nousi noin 70 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ollen yli 53 000. Kiljamon pysäköintialueen koko ei riittänyt vastaanottamaan kasvaneita käyntimääriä ja puiston sisääntuloväylät olivat ruuhkahuippuina tukossa. Metsähallitukselle tuli paljon yhteydenottoja tilanteesta ja eri vaihtoehtoja selvitettiin. Maanhankinnan myötä tilanne ratkesi toimivalla tavalla. 

Myös kansallispuiston muita palveluja on kunnostettu ja kehitetty parin viime vuoden aikana. Kiljamon alueelle rakennettiin maaseuturahoitteisen investointihankkeen avulla esteetön reitti ja taukopaikka vuoden 2020 aikana ja myös pysäköintialuetta laajennettiin sen verran kuin se oli mahdollista. Puiston pitkosten uusiminen alkaa olla loppuvaiheessa. Reittimerkinnät ja opasteet tullaan viimeistelemään kevääksi 2022. Näiden toimenpiteiden myötä vuosi sitten 30 vuotta täyttänyt kansallispuisto alkaa olla hyvässä kunnossa vastaanottamaan retkeilijöitä ja matkailijoita.  

Metsähallitus

Vastaa