Lyijyhaulien käyttö kielletään kosteikkoalueilla

Lyijyhauleja ei saa  käyttää metsästyksessä kosteikkoalueilla eikä niiden suojavyöhykkeillä 15.2.2023 alkaen. Kielto perustuu EU:n komission tammikuussa 2021 hyväksymään lyijyhaulirajoitukseen ja...

Metsähallitus rajoittaa maksuttomia metsästyslupia

Metsähallitus uudistaa sidosryhmälupiensa käytännöt. Etenkin maksuttomista metsästysluvista on keskusteltu vilkkaasti julkisuudessa. Uusia sidosryhmälupia ei myönnetä, ennen kuin kriteerit niiden myöntämiseksi...

Metsästetyn villisian käsittelyä ohjeistettu

Ruokavirasto on ohjeistanut villisian metsästäjiä ruhojen, lihan ja sivutuotteiden hygieenisestä käsittelystä. Oikeita toimintatapoja noudattamalla huolehditaan elintarviketurvallisuudesta ja estetään metsästetyssä eläimessä...

Valkohäntäpeurakannan kasvu pysähtyi

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Suomessa oli talvella 2021–2022 noin 109 000 valkohäntäpeuraa (95 % luottamusväli 99 000–119 000). Kanta pieneni...

AVI rajoitti metsästystä Lapin vilkkailla virkistys- ja matkailualueilla

Lapin aluehallintovirasto on 28.1.2022 julkaissut päätöksen, jossa metsästystä rajoitetaan Inarin, Sodankylän, Sallan, Posion ja Rovaniemen kuntien virkistys- ja matkailualueilla. Alueet...

Erävalvontaraportti: metsästäjät, kalastajat ja retkeilijät entistä lainkuuliaisempia

Metsähallituksen erävalvonnan vuosi 2020 oli vilkas. Metsästyksen, kalastuksen ja retkeilyn suosio kasvoi selvästi, mutta rikkeiden määrä laski yli kolmen prosenttiyksikön verran. Erävalvonta teki...