Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi apurahoja – Itämeren lajiston ja elinympäristöjen sekä metsien suojeluun liittyvät tutkimukset ja hankkeet korostuivat juhlavuoden tukikohteina

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö jakoi apurahoja 25 hankkeelle yhteensä 84 300 euroa. Vuonna 2022 jaettu summa on runsaan neljänneksen (28 %) suurempi kuin edellisenä vuonna.

Säätiö tukee vuosittain luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävää tieteellistä, taiteellista ja kirjallista työtä, koulutusta sekä kansalaisjärjestöjen toimintaa. Metsien suojeluun liittyvät tutkimukset ja hankkeet nousivat tärkeäksi tukikohteeksi, tosin enemmistö tuetuista hankkeista kohdistui aikaisempien vuosien tapaan Itämeren ja sen valuma-alueen lajiston ja ekosysteemien suojeluun.

Itämerirahaston puolivuotinen työskentelyapuraha myönnettiin Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapurahana FM Jonna Kukkoselle väitöstutkimukseen, jolla selvitetään erittäin uhanalaisen isoapolloperhosen elinympäristöjen ennallistamista Turunmaan saaristossa. Lisäksi myönnettiin neljä muuta Wärtsilä Oyj Abp:n nimikkoapurahaa.  

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaettiin yksi puolivuotoinen työskentelyapuraha DVM Sajjad Vakili Shahrbabakille väitöstutkimukseen, jolla selvitetään hormonihäiritsijöiden ja ympäristömuutoksen vaikutuksia telkän haudontakäyttäytymiseen, sekä viisi muuta apurahaa. 

Luonnonsuojelurahastosta myönnettiin neljä apurahaa metsien suojeluun Tapio Lindholmin muistoapurahoina sekä kuusi apurahaa Osuuskunta Tradekan nimikkoapurahoina.

Rafael Kuusakosken muistorahastosta jaettiin 29 000 euroa kuudelle hankkeelle, Itämeri-rahastosta   27 200 euroa seitsemälle hankkeelle, Luonnonsuojelurahastosta 20 100 euroa kymmenelle hankkeelle ja käyttövaroista 8 000 euroa kahdelle hankkeelle.

Kaikki apurahat löytyvät täältä

Vuonna 1962 silloisen Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen (nykyinen Suomen luonnonsuojeluliitto) toimesta perustettu säätiö edistää sääntöjensä mukaisesti alan tutkimustyötä ja tukee muillakin tavoin luonnon- ja ympäristönsuojelua Suomessa. Se jakaa vuosittain sijoitustensa tuottoja ja saamiaan lahjoituksia apurahoina luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.

Suomen luonnonsuojeluliitto

Vastaa