Luonnonsuojeluliitto iloitsee luonnonsuojelulain etenemisestä

Luonnonsuojeluliitto on iloinen siitä, että luonnonsuojelulain uudistus eteni eduskuntaan. Lakiluonnos muun muassa suojaisi kansallispuistot malminetsinnältä. Ekologista kompensaatiota tulee kuitenkin jatkotyössä vielä laajentaa ja metsiensuojelua kehittää tulevaisuudessa parantamalla myös metsälakia. 

Luonnonsuojelulaki lähti eilen valtioneuvostosta eduskuntaan. Suomen luonnonsuojeluliitto pitää tärkeänä lain kiireellistä käsittelyä. 

“Uutta luonnonsuojelulakia tarvitaan, koska luontokato jatkuu Suomessa. Vaikka hallituksen esitys ei vielä riitä luontokadon pysäyttämiseen, siinä on hyvää muun muassa uhanalaisten lajien ja luontotyyppien aiempaa parempi huomioon ottaminen päätöksenteossa, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, vapaaehtoiset alueelliset luonnonsuojelun toimeenpanosuunnitelmat ja Suomen luontopaneelin aseman vakiinnuttaminen”, sanoo Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola

“Lakiluonnoksessa on monia parannuksia. Se turvaisi muun muassa kansallispuistot ja luonnonpuistot kaivostoimintaa tähtäävältä malminetsinnältä, mikä on Luonnonsuojeluliiton pitkäaikainen vaatimus”, Luonnonsuojeluliiton ympäristöjuristi Matti Kattainen toteaa. “Luonnonsuojeluliiton mielestä kaikki muutkin valtion ja yksityiset luonnonsuojelualueet tulee suojella kaivostoiminnalta.”

Lakiin tulisi ensi kertaa Suomessa ekologisen kompensaation mahdollisuus. Kompensaatio koskisi tässä vaiheessa vain vapaaehtoisia kompensaatioita. On toki hyvä, että sillekin asetetaan reunaehtoja. Luonnonsuojeluliiton mielestä eduskunnan tulee kuitenkin palauttaa valmisteluvaiheessa mukana ollut kompensaatiovelvoite kaikkiin luonnonsuojelulain mukaisiin poikkeuslupiin. Niitä annetaan vain muutamia kymmeniä vuodessa. Ilman luonnolle aiheutuvan haitan hyvittämistä pilaaja ei maksa ja luonto häviää. 

“Tähän asti on hyväksytty, että taloudellinen toiminta saa heikentää luontoa. Ekologinen kompensaatio oikein toteutettuna muuttaa tätä lähtökohtaa. Nyt kompensaatio koskisi vain vapaaehtoista toimintaa. Jatkossa kaikille luontohaitoille tulee asettaa hinta ja luonnon tilan paraneminen olla kaiken taloudellisen toiminnan lähtökohtana. Se osaltaan auttaisi pysäyttämään luontokadon”, huomauttaa Luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö Paloma Hannonen.

Lakiluonnoksen suurin ongelma on se, että se ei tuo paljoa uutta metsiensuojelulle. “Metsät ovat luonnonsuojelumme ykkösongelma, ja sitä ei pelkästään tällä luonnonsuojelulain osittaisuudistuksella pystytä merkittävästi parantamaan. Myös metsälakia on tarpeen lausuntokierroksen jälkeen vielä uudistaa, kuten tehtiin edellisessä luonnonsuojelulain uudistuksessa vuonna 1997”, toteaa Tapani Veistola. 

Suomen luonnosuojeluliitto

Vastaa