Saimaannorpan huomioiminen matkailussa sai suuntaviivat – yrittäjät sitoutuvat norppaystävälliseen matkailuun

Uhanalaisen saimaannorpan kannan kasvu ja Saimaan alueen matkailun lisääntyminen nostavat tarvetta matkailuyritysten yhteisille suuntaviivoille. Norppaystävällisen matkailun pelisääntöjen tavoitteena on sitouttaa paikalliset yrittäjät norpan käyttäytymisen tuntemukseen ja opastaa asiakkaita oikeaan toimintaan norppavesillä liikkumisessa.

Metsähallitus ja ELY-keskus järjestivät 30.3. Savonlinnassa tiedotustilaisuuden Saimaan alueen matkailuyrittäjille koskien saimaannorpan huomioimista matkailutoiminnassa. Saimaannorpan kanta on ollut hienoisessa kasvussa viime vuosina, joten retkeilijät ja matkailijat saattavat kohdata viiksekkään sukeltelijan tulevaisuudessa entistä todennäköisemmin Saimaalla liikkuessaan. Samaan aikaan myös matkailijoiden määrä Saimaan alueella lisääntyy, ja monet paikalliset yrittäjät tarjoavatkin mahdollisuutta päästä näkemään norppia safariretkillä kesäaikaan.

Yhteinen Saimaannorppamme LIFE -projektin suunnittelijat ja biologit työstivät talvella 2022 yrittäjien kanssa yhteistyössä norppaystävällisen matkailun pelisäännöt. Saimaan alueen matkailuyritykset sitoutuvat mm. välittämään tietoa norpasta ja toteuttamaan norppasafarit vain kokeneiden, lajin käyttäytymiseen perehtyneiden oppaiden johdolla.

”Matkailu Saimaalla lisääntyy, minkä vuoksi on entistä tärkeämpää, että norppa osataan ottaa huomioon Saimaalla liikuttaessa ja välttää sille aiheutuvaa häiriötä. Matkailuyrittäjien hyvä tietämys saimaannorpan käyttäytymisestä ja biologiasta luo pohjan norppaystävällisen matkailun toteutumiselle”, kertoo Metsähallituksen suojelubiologi Riikka Alakoski.

Norppa rantakalliolla. (Kuva: Miina Auttila)

Norppaystävällisen matkailun pelisäännöt


Yrittäjät lupaavat esimerkiksi veneretkillään pitää norppiin riittävän välimatkan. Tavoitteena on, ettei hylje häiriinny tai varsinkaan säikähdä lähestyvää venettä – jos norppa pakenee rantakiveltä veteen, on häiriö ollut liian suuri. Asiakkaita opastetaan myös siihen, ettei norppahavaintojen tarkkoja sijainteja jaeta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Myös talviajan retkeilyssä asiakkaita opastetaan pitämään riittävä etäisyys jäällä makoilevaan norppaan ja pitämään koirat kytkettyinä. Saimaannorppa synnyttää poikasensa rannalle tai luodolle kinostuneeseen lumipesään, joten pesimäaikaan kevättalvella tulee välttää liikkumista rantojen ja luotojen läheisyydessä.

”Norppaystävällisen matkailun pelisäännöt luotiin hyvässä yhteistyössä yritysten, Metsähallituksen ja Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa. Kaikilla on sama yhteinen tavoite, suojella saimaannorppaa. Pelisäännöt toimivat paitsi eettisenä toimintaohjeistuksena, myös viestinä kaikille Saimaalla liikkujille, miten norpan kanssa pitäisi toimia”, kiteyttää erikoissuunnittelija Sanna-Kaisa Rautio Metsähallitukselta.

Myös Puumalassa norpparetkiä järjestävän Lakeland GTE:n yrittäjä Arto Keinänen toivoo, että yritysasiakkaiden lisäksi kaikki Saimaan vesillä liikkuvat kunnioittaisivat saimaannorppaa ja osaisivat ottaa sen huomioon. ”Yrittäjät ovat tärkeässä roolissa tiedon jakamisessa, ettei norppaa häiritä turhaan”, Keinänen toteaa.

Pelisääntöihin sisältyy myös yrittäjien yhteistyö Metsähallituksen ja ELY-keskuksen kanssa. Mahdollisesti havaituista kuolleista tai huonokuntoisista norpista tulee ilmoittaa Metsähallitukselle, ja Saimaan alueelle asetetuista paikallisista liikkumis- ja kalastusrajoituksista tiedotetaan asiakkaita.

Metsähallitus

Trackbacks & Pings

Vastaa