Ruunaalle kunnostetaan lohikalojen kotia

Äärimmäisen uhanalainen järvilohi ja erittäin uhanalainen taimen saavat uusia lisääntymisalueita Pohjois-Karjalassa. Metsähallitus kunnostaa Lieksan Ruunaalla kolme koskea yli 100 000 eurolla. Operaatio on osa 1,4 miljoonaa euroa maksavaa virtavesihanketta, johon eduskunta on myöntänyt lisämäärärahan.

Ruunaan kosket on Metsähallituksen suosituin kalastuskohde, jonne myydään vuosittain noin 6 000 kalastuslupaa. Kalastuksen suosio perustuu kuitenkin pääosin istutettavaan kirjoloheen.

Järvilohi ja rasvaevällinen taimen ovat Ruunaalla rauhoitettuja ympäri vuoden. Kalalajeja suojellaan myös rauhoittamalla kutualueita kokonaan kalastukselta kutuaikana sekä kahluukielloin. Myös koukkujen ja vapojen määrää on rajoitettu.

Tänä vuonna alueelle kunnostetaan uhanalaisten lohikalojen kutupaikkoja ja pienpoikasalueita Kirppuvirtaan, Murrookoskeen ja Kattilakoskeen.

Ruunaasta rakennetaan järvilohen ja taimenen ihanneympäristöä, vaikka kalat eivät tällä hetkellä pääse jokeen luontaisesti nousemaan. Niiden nousun estää Pankakosken voimalaitos.

”Me haluamme ikään kuin katsoa kulman taakse. Kun kalojen nousu tulevaisuudessa mahdollistuu, meillä on paikat valmiina”, erikoissuunnittelija Eetu Karhunen Metsähallituksesta sanoo.

Järvilohia ja taimenia siirretään syksyisin voimalaitoksen yli jokeen kutemaan. Lähiviikkoina valmistuu myös joesta järveen vaeltavien poikasten eli smolttien kiinniottolaite, jonka avulla poikaset voidaan laskea voimalaitoksen alapuolelle turvallisesti. Hanke on osa ministeriön NOUSU-ohjelmaa.

Pitkän tähtäimen tavoitteena ovat luonnonmukaiset kalakannat Ruunaalla. Ruunaan kunnostukset edesauttavat myös Lieksanjoen alkuperäisen harjuskannan lisääntymismahdollisuuksia. Kalastusjärjestelyitä suunnitellaan huolella, sillä alueella toimii paljon matkailuyrityksiä, joille kalastajat ovat merkittävin asiakaskunta.

Metsähallitus

Taimenet kutemassa kunnostetulla kutupaikalla. (Kuva: Sami Säily)

Vastaa