MIKSI PARTIO ON OLEMASSA?

Viimeaikaisten tapahtumien myötä niin kotimaassa, kuin ulkomaillakin, on helppo vaipua epätoivoon maailman tilasta. Tulee tunne, että mitä minä voin tehdä yksittäisenä ihmisenä tai partiolaisena?

On tärkeää muistaa, että olemalla partiolainen, on osa maailmanlaajuista rauhankasvatusliikettä. Rauhankasvatusinstituutin mukaan rauhankasvatuksen tehtävänä on lisätä tietoutta ihmisoikeuksista sekä kehittää ihmisten moraalista ja sosiaalista vastuuta. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa yhteiskunta- ja kulttuurirajat ylittävää ymmärrystä, eli rakentaa ystävyyttä yli rajojen. Tämä on yksi ihanteista, joita partiolupauksessa luvataan toteuttaa.

Myönnetään, ystävyyden rakentaminen ei aina ole helppoa. Se voi jännittää sekä pelottaa, rakentaminen vaatii rohkeutta, uskaltamista sekä ennakkoluulojen karistamista. Ystävyyden rakentaminen muuttuu helpommaksi, kun muistamme yhden tärkeän rakentamisen elementin: toisen ihmisen kunnioittamisen, joka sekin on yksi partiolaisen ihanne.

Partionliikkeen perustaja Robert Baden-Powell kiteytti partion tarkoituksen hyvin viimeisessä viestissään partiolaisille. Hän korosti, että onnellisimmaksi ihminen tulee tehdessään muut ihmiset onnelliseksi sekä jättää maailma parempana, kuin sen löysit. Silloin tietää tehneensä parhaansa. Hän myös kehotti noudattamaan partiolupausta, vaikka ei olisikaan enää partiossa.

Jokainen, niin partiolainen kuin ei-vielä-partiolainen voi parhaansa mukaan rakentaa ystävyyttä yli rajojen sekä kunnioittaa toista ihmistä, joka päivä. Kun muistamme kohdata toiset ihmiset ihmisinä, olemme hitusen lähempänä päämäärämme; maailman laajuista rauhaa. 

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Vastaa