Metsähallitus pyytää: Välttäkää suosituimpia ulkoilupaikkoja – lähtekää silti luontoon

Pääkaupunkiseudun suositut luontokohteet kuten esimerkiksi Nuuksion Haukkalampi ja Kirkkonummen Meikon alue ruuhkaantuivat eilen pahoin. Tämä on ymmärrettävää, koska koronaviruksen takia tapahtumia ja harrastuksia on peruttu, ja ihmiset lähtevät luontoon. Luontoilu on turvallinen tapa huolehtia terveydestään, mutta senkin osalta kannattaa välttää ihmisjoukkoja.

Metsähallitus toivoo, että ihmiset suosivat luontoliikunnassa lähimetsiään, joihin ei tarvitse lähteä autolla, tai valitsevat vähemmän suosittuja kohteita. Myös tartuntariski vähenee, kun ulkoilee tai retkeilee sivummassa suosituimmista kohteista. Kodissa ja muissa taukopaikoissa voi olla kymmeniä ihmisiä lähekkäin.

Luontoon.fi-verkkopalvelusta voi etsiä sopivia luontokohteita. Uudellamaalla voi myös tutustua myös Uudenmaan virkistysalue ry:n kohteisiin sivustolta uuvi.fi.

Suomen luontokeskus Haltia Nuuksiossa on suljettu tänään 15.3. henkilöstövajeen takia. Ravintola Haltia sen sijaan on auki. Tarkemmat tiedot löytyvät sivuilta www.haltia.com ja www.luontoon.fi/haltia. Muut luontokeskukset ovat toistaiseksi auki, mutta yleisötilaisuudet ja ryhmäopastukset on peruttu. Metsähallitus seuraa tilannetta ja tekee tarvittaessa uusia päätöksiä viranomaisohjeistuksen perusteella. 

Metsähallituksen Luontopalvelujen koronavirukseen liittyvä ajantasainen ohjeistus on koottu tälle sivulle. Sivua päivitetään, kun ohjeistus tarkentuu tautitilanteen ja viranomaisohjeistuksen myötä.

Tapahtumat ja opastukset

Luontopalvelut ei järjestä yleisötilaisuuksia ja ryhmäopastuksia toistaiseksi. Pienempien kokousjärjestelyjen tai luontokoulutoiminnan osalta kannattaa olla yhteydessä ao. luontokeskukseen.

Luonnossa liikkuminen

Luonnossa liikkuminen on THL:n mukaan sallittua ja jopa suositeltavaa. Retki kannattaa suunnata lähiluontoon, kansallispuistoon, retkeilyalueelle tai muuhun mieluisaan kohteeseen. Koronavirusepidemian takia kannattaa kuitenkin miettiä, kannattaako lähteä suosituimmille kohteille tai voiko nauttia omat eväät syrjemmässä eikä suositulla tulentekopaikalla. Luonnossa liikkuminen on joka tapauksessa terveyttä ja hyvinvointia vahvistava tekijä, eikä sitä ole syytä välttää.

Luontokeskukset

Luontokeskukset ovat toistaiseksi auki. Asiakkailta pyydetään erityistä huolellisuutta käsihygieniassa. On myös tärkeää pitää THL:n mukainen etäisyys toisiin asiakkaisiin (esim. näyttelyihin tutustuttaessa).

Varaus- ja autiotuvat sekä kodat ja tulentekopaikat

Tuvat, kodat ja muut tulentekopaikat ovat asiakkaiden käytössä. THL:n suositusten mukaan jokaisen kansalaisen on syytä itse arvioida omaa käyttäytymistään ja siihen liittyvää riskiä itselleen ja muille.

Lisätietoa 

Vastaa