Metsähallituksen luontokohdeverkosto laajeni Etelä-Suomessa

Projektipäällikkö Suvi Haapalehto ja suunnittelija Arto Nygren suoluontokohteen arviointikäynnillä

Luonnontilaisia ojittamattomia soita, iäkkäitä lahopuustoisia metsiä, puronvarsia, lähteitä ja muita luontokohteita löydettiin runsaasti Metsähallituksen asiantuntijoiden, kansalaisten ja sidosryhmien yhteistyöllä.

Alue-ekologisen verkoston päivityksessä yksi tärkeimmistä tavoitteista oli täydentää luontokohdeverkostoa. Etsintä kohdistui erityisesti metsälain tarkoittamiin elinympäristöihin, iäkkäisiin luonnontilaisiin metsiin ja luonnontilaisiin soihin. Tarkistettavia luontokohteita peilattiin tuoreisiin luontotyyppien uhanalaisuusarvioihin sekä metsälain tarkennuksiin. Tarkennuksia tehtiin myös maisema- ja virkistyskäyttökohteiden karttarajauksiin.
”Laajan tarkastelun ja yhteistyön tuloksena uusien luontokohteiden pinta-ala lisääntyi yli kymmenen prosenttia eli 5000 hehtaarilla. Tämä täydentää aiempia päätöksiä sekä suojelualueverkostoa erinomaisesti”, projektipäällikkö Suvi Haapalehto iloitsee.

Etelä-Suomen alueella alue-ekologisen verkoston ytimenä on Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnassa olevia suojelualueita 329 000 hehtaaria. Tämän lisäksi tarkistettuja, metsätalouden ulkopuolelle jääviä luontokohteita on nyt 50 800 hehtaaria.

Päivityksessä hyödynnettiin Metsähallituksen paikkatietoaineistoa sekä maanmittauslaitoksen maastotietokantaa. Metsäisten elinympäristöjen Zonation – analyysi sekä Suomen ympäristökeskuksen avoimet aineistot tukivat tietojen tarkastamista.

Sidosryhmäyhteistyöllä ja karttapohjaisella kyselyllä kertyi arvokasta lisätietoa kartoituksen kohdentamisesta ja arvokkaista kohteista. Esimerkiksi luontojärjestöjen suojelurajausesityksiltä tarkastettiin mahdollisia puuttuvia luontokohteita. Rajausehdotuksista on parhaita osia huomioitu suojelualueiksi ja luontokohteiksi jo aiemmin.

– Alue-ekologisen verkoston päivitys oli mittava työ, ja lopputuloksena on ajantasainen Etelä-Suomen suojelualueita täydentävä verkosto, toteaa projektipäällikkö Suvi Haapalehto.

Etelä-Suomen päivityksen kohteena olleet valtion monikäyttömetsät sijaitsevat pääosin Pohjois-Karjalassa ja ulottuvat Suomenselkää myötäillen aina eteläiselle merenrannikolle saakka. Työ täydentää jo aiemmin tehtyä Kainuun ja Lapin ekologisten verkostojen tarkistusta.

Uusia pienvesiä lisättiin verkostoon runsaasti

Vastaa