Martimoaavalle rakennetaan esteetön reitti

Simon ja Keminmaan kuntien alueella olevalle Martimoaavan soidensuojelualueelle rakennetaan tulevan kesän aikana ensimmäinen esteetön reitti, jonka on tarkoitus valmistua elokuussa 2022.  

Esteettömän reitin rakentaminen on alkanut kevättalven aikana tavaranajolla maastoon. Esteettömän reitin kunnostus alkaa kesäkuussa 2022 ja työn arvioitu valmistumisaika on elokuussa 2022. Reitti rakennetaan Hangassalmenahon lähtöpaikalta Järviaavan laitaan. Järviaavalla luontopolun ja retkeilyreitin risteykseen rakennetaan myös katselulava, johon pääsee esteettömästi.  

Esteetön retkeilyreitti koostuu sekä poikittaispitkosrakenteesta että sorastuksesta, maaston mukaan. Kaiken kaikkiaan reitti on noin 800 metrin pituinen. 

Alueella retkeileviä pyydetään noudattamaan varovaisuutta reitillä korjaustöiden aikaan liikkuessaan. Reitti on kunnostustyön aikana avoinna, mutta korjaustyöt voivat hieman haitata kulkua. Mahdolliset kiertoreitit tai reittien sulkeminen tiedotetaan Luontoon.fi-sivuilla ja maastossa erikseen.  

Martimoaavan – Lumiaavan – Penikoiden soidensuojelualue on yksi Pohjois-Suomen tärkeimpiä suoluonnon suojelukohteita. Se on myös erittäin merkittävä uhanalaisten lintujen kannalta. Soiden lisäksi alueella on edustavia vanhoja metsiä. Alueella retkeilijä pääsee nauttimaan Oulun ja Kemin lähialueiden mielenkiintoisimmista retkeilymaastoista ja parhaista vaaramaisemista. Martimoaavan soidensuojelualueella oli vuonna 2021 noin 20 000 käyntiä. Alueelta löytyy ennestään muutamia patikointipolkuja, lasten satuaiheinen luontopolku sekä hiihtoreitti. 

Karttakuvassa punaiset osuudet ovat suolle rakennettavaa esteetöntä poikittaispitkosrakennetta ja sininen osuus sorastetaan.  

Metsähallitus

Vastaa