Kolin matkailualueen pysäköintiongelmiin tulossa helpotusta mahdollisesti jo tulevana kesänä

Kolin matkailualueen ja Kolin kansallispuiston vetovoiman lisääntyminen on tuonut myönteistä kävijävirtaa Kolin alueelle. Kävijäennätyksiä alueella tahkotaan vuosi toisensa perään ja samaan aikaan alueen pysäköintikapasiteetti on kovilla. Kajaanilainen suunnittelutoimisto Infrasuunnittelu Oy on etsinyt alkusyksystä lähtien ratkaisuja Kolin matkailualueen pysäköintitarpeisiin yhdessä toimeksiantajansa Metsähallituksen sekä Lieksan kaupungin edustajien kanssa. Toimeksiannon tarkastelualueeksi on rajattu Ylä-Koli, Kolin kylä sekä satama ja sen lähialueet mukaan lukien sataman uudet tukiparkit ja vanha rinneparkki. Metsähallitus on nyt tilaajana hyväksynyt Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisut yleissuunnitelmaselosteen.

Yleissuunnitteluvaiheessa kartoitettiin Kolin alueen pysäköinnin nykytila, sidosryhmätoiveet, pysäköintikapasiteetin kasvattamisen reunaehdot ja pysäköintiin soveltuvat alueet. Lisäksi tarkasteluun sisältyi kevyenliikenteenväylät, Kolin sisäiset reitit sekä alueiden välinen saavutettavuus. Parhaillaan käynnissä on Ylä-Kolin pysäköintialueiden tarkempi rakennussuunnittelu ja rakentamisen kustannuslaskenta. Tavoitteena on rakentamisen aloittaminen tulevana keväänä. Ylä-Kolintie 25:een rakennettavan tukiparkin 163 uutta henkilöautopaikkaa helpottavat osaltaan Kolin matkailualueen pysäköintiongelmaa. Lisäksi muualle kuin huipuille ja yläpihalle suuntaavia kävijöitä sekä retkeilijöitä pyritään jatkossa ohjaamaan tehokkaammin muille Kolin pysäköintialueille. – Viitoituksen ja opasteiden lisääminen Kolille onkin tärkeä osa Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisujen kokonaisuutta, sillä tapa suunnata suoraan kohti huippuja istuu syvässä, toteaa Antti Haataja, toimeksiannon konsulttina toimivan Infrasuunnittelu Oy:n projektipäällikkö.

Tukiparkin rakennussuunnittelun ja kustannuslaskun ohessa on käyty tiivistä viranomaiskeskustelua Ylä-Kolintien ja sataman kevyen liikenteen väylien sijoittumisen osalta. – Kaikkien asianomaisten yhteinen intressi lienee, että nämä kevyenliikenteen väyliin liittyvät ikuisuuskysymykset ratkaistaan, toteaa Metsähallituksen erikoissuunnittelija Kyösti Tuhkalainen lisäten, että kyse on saavutettavuuden lisäksi Kolin alueella liikkuvien henkilöiden turvallisuudesta. Ylä-Kolin pysäköintialueiden rakennussuunnittelun jälkeen siirryttäneen toimeksiantoon sisältyvän sataman ja sen lähialueen pysäköintiratkaisujen tarkentamiseen.

Sidosryhmäkuulemisen perusteella alkuperäiseen yleissuunnitelmaan tehtiin myös joitakin muutoksia. Esimerkiksi sopivan alueen etsiminen Kolin kylän tukiparkin osalta jatkuu tarkastelussa sopiviksi profiloituneiden alueiden muiden kehittämissuunnitelmien vuoksi sekä maanomistajien toiveiden kunnioittamiseksi. Suunnitelmaan on päivitetty myös puiston sisäiset pienemmät reittiparkit ja niiden kunnostaminen. Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisujen lopullinen hyväksytty yleissuunnitelmaseloste karttoineen on nähtävillä Metsähallituksen Luontoon.fi/koli/ajankohtaista -sivustolla https://www.luontoon.fi/koli/ajankohtaista.

Metsähallitus

Lumikenkäilijät tauolla. (Kuva: Daria Oreshkina)

Vastaa