Erävalvonta tavoitti ennätysmäärän asiakkaita

Metsähallituksen erävalvonta tarkasti viime vuonna 9 825 luonnossa liikkujaa. Edellisvuonna tarkastuksia tehtiin 8 704. Valvonnan tarve on lisääntynyt voimakkaasti kalastuksen, metsästyksen ja retkeilyn suosion lisäännyttyä. Tiedot ilmenevät perjantaina julkaistusta erävalvontaraportista.

Koskaan aikaisemmin erätarkastajat eivät ole tavoittaneet yhtä paljon asiakkaita. Tarkastusten lisäksi asiakkaille järjestetään erilaisia neuvontatilaisuuksia ja koulutuksia. 

”Erityisesti luonnonsuojelutarkastukset lisääntyvät nyt selvästi. Myös rikkeitä ilmenee enemmän kuin aiemmin. Ne ovat tyypillisesti luvattomia nuotioita tai liikkumisrajoitusten rikkomisia”, erävalvontapäällikkö Juha Ahonen Metsähallituksesta kertoo. 

Esimerkkinä hän mainitsee luvattoman laskettelun Pyhä-Luoston kansallispuiston Isossakurussa, jossa saisi liikkua vain reittiä pitkin sulan maan aikana. 

Kaikissa luonnonsuojeluun liittyvissä tarkastuksissa rikkeitä havaittiin joka kymmenennessä tapauksessa. Lisääntyneet rikkeet luonnonsuojelualueilla johtuivat myös siitä, että valvontaa kohdennettiin erityisesti Etelä-Suomen ongelma-alueille. Metsähallitus ja poliisi järjestivät yhteistyössä retkiratsioita kansallispuistoihin, joissa oli havaittu häiriöitä. 

Erätarkastaja Jani Suua Kuusamon Konttaisenvaaralla.

Kalastus- ja metsästysrikkeiden osuus ennallaan 

Rikkeiden kokonaismäärä kaikista tarkastuksista oli 818 kappaletta eli rikkeiden prosentuaalinen osuus (8,3 %) nousi hieman yli kahdella prosenttiyksiköllä edellisvuodesta.  

Kalastuksen ja metsästyksen rikkeiden osuus säilyi edellisvuoden tasolla.  

Erätarkastajat tarkastivat 2 322 metsästäjää. Valtaosalla heistä eli 95,9 prosentilla olivat metsästykseen liittyvät asiat kunnossa. Rikkeitä todettiin yhteensä 96 kappaletta. Sanktioita jouduttiin jakamaan muun muassa aseen kuljetuksiin liittyvistä rikkomuksista, rauhoitetun linnun ampumisesta sekä kanalintujen tielle ampumisista. Metsästyslupia puuttui 21 tarkastetulta metsästäjältä. 

Suurpetojen lailliseen pyyntiin sekä epäiltyyn laittomaan tappamiseen ja häirintään liittyviä tarkastuksia tehtiin 613 kappaletta. Erätarkastajien kautta tutkintaan eteni kaksi törkeää metsästysrikosta, jotka molemmat liittyivät metsäpeurojen tappamiseen.  

Kalastukseen liittyviä tarkastuksia tehtiin 2 486 kappaletta ja 88,1 prosentissa tarkastuksista asiat olivat kunnossa. Rikkeitä todettiin 297 kappaletta. Valtaosa rikkeistä koski puutteita pyydysten merkinnöissä tai kalastonhoitomaksun laiminlyöntiä. Kalastusoikeuden omistajan lupa puuttui 103 tapauksessa. 

Maastoliikennettä valvottiin erityisesti keväällä ja syksyllä. Lumipeitteisenä aikana niin sanottu syvänlumenkelkkailu urien ja reittien ulkopuolella on edelleen yleistynyt. Loppukesästä ja syksyisin mönkijöitä käytetään apuna marjastuksessa ja metsästyksessä. Maastossa tehtiin 871 tarkastusta, ja asiat olivat kunnossa 88 prosentilla maastossa liikkuneista.   

Viranomaisyhteistyö lisääntyi 

Erätarkastajat tekivät poliisin, rajan ja tullin kanssa viime vuonna yhteensä 353 yhteisvalvontaa. Koronapandemian jatkumisesta huolimatta yhteisvalvontaa kyettiin tekemään aiempaa enemmän. Erityisesti poliisin kanssa tehtyjen yhteisten valvontakertojen määrä kasvoi.   

Erävalvonnassa työskenteli erätarkastajien tukena useita kausivalvojia, joiden tehtävänä oli valvoa kalastusta ja metsästystä. Lisäresurssina toimivat myös vapaaehtoiset yhteistyövalvojat.  

Erävalvonnassa työskenteli viime vuonna 11 vakituista erätarkastajaa valvomassa valtion lähes 12 miljoonan hehtaarin vesi- ja maa-alueita. Lisäksi kaksi määräaikaista erätarkastajaa työskenteli SusiLIFE- ja Yhteinen Saimaannorppamme LIFE -projekteissa.  

Metsähallitus

Vastaa