Onkamojärven rannalta löytyi vanhoja kalakenttiä – Metsähallitus teki inventointeja Sallatunturin luonnonsuojelualueella kesällä 2021

Metsähallitus teki Sallatunturin luonnonsuojelualueella kesällä 2021 useita inventointeja liittyen kulttuuriperintöön, luontotyyppeihin, kasveihin ja hyönteisiin sekä linnuston linjalaskentaa.   Kalakentiltä löydetyt historialliset esineet kertovat alueen pitkäaikaisesta käytöstä   Kulttuuriperintöinventoinnin kiinnostavimmaksi kohteeksi nousivat luonnonsuojelualueen...

Metsähallitus aloittaa Svartholman merilinnoituksen kunnostuksen

Metsähallitus kunnostaa Loviisassa sijaitsevaa Svartholman merilinnoitusta kevään ja kesän aikana. Linnoitus kunnostetaan eduskunnan myöntämällä lisärahoituksella ja raivaukset tehdään osana HELMI-ohjelmaa....