Metsähallitus tekee merialueelle oman luonnonvarasuunnitelman

Kiinnostus merialueita kohtaan on kovassa kasvussa. Siksi Metsähallitus tekee hallinnoimilleen merialueille oman luonnonvarasuunnitelman eli toimenpideohjelman. Suunnitelma tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa. Yli 20 organisaation edustajista on koottu yhteistyöryhmä, joka kokoontui eilen ensimmäisen kerran.

Yhteistyöryhmässä ovat edustettuna erilaiset elinkeinot, luonnonsuojelu, viranomaiset sekä harrastajaryhmät. Yhteistyöryhmän ensimmäisenä tehtävänä oli miettiä, mitä muutoksia merialueella tapahtuu seuraavan viiden vuoden aikana, mitä haasteita muutoksista aiheutuu, mitä keinoja niiden käsittelemiseen on ja minkälaisia mahdollisuuksia merialueella on.

”Merialue on ollut meillä aiemman useana osana maa-alueiden suunnitelmissa. Jo ensimmäisessä tapaamisessa kävi selväksi, että merelle tarvitaan ehdottomasti omaa suunnittelua”, yhteistyöryhmän puheenjohtaja, Metsähallituksen Luontopalvelujen Rannikon aluejohtaja Mikael Nordström sanoo. Yhteistyöryhmä näki laajan yhteistyön lisäksi tärkeänä, että merialuetta hallittaisiin kokonaisuutena ja siellä tehtäisiin eri hankkeiden yhteisvaikutusten arviointia.

”Luonnonvarasuunnittelumme on strategisen tason suunnittelua, jossa meidän on pidettävä huolta myös maa- ja merialueiden välisestä vuorovaikutuksesta. Monilla merialueen toiminnoilla on isoja heijastuksia maalle”, Nordström sanoo.

Merialueella vaikuttavat samat suurilmiöt kuin muuallakin – ilmastonmuutos, omavaraisuuden tavoittelu energian ja ruoan tuotannossa, muuttunut työ- ja vapaa-ajan suhde sekä virkistyskäytön lisääntyminen.

”Toiminnot merellä ovat kuitenkin erilaisia kuin maalla. Esimerkiksi merituulivoimapuistot ovat paljon suurempia kuin maatuulivoimapuistot ja niiden vaikutukset ympäristöön erilaiset”, Nordström havainnollistaa. ”Vastaavasti tietomme meren pohjasta on vähäistä siihen verrattuna, mitä tiedämme maa-alueista”, hän jatkaa.

Suomessa on olemassa jo kaikkia merialueita koskeva, maakuntien liittojen johdolla valmistunut strategisen tason Merialuesuunnitelma 2030. Metsähallituksen merialueen luonnonvarasuunnitelman tehtävänä on linjata, minkälaisin toimin Metsähallitus voi toteuttaa merialuesuunnitelmaa. Luonnonvarasuunnitelmassa ei tehdä uusia karttarajauksia.

Yhteistyöryhmän lisäksi myös alueelliset toimijat, kansalaiset ja yritykset pääsevät suunnittelemaan merialueen käyttöä. Alueelliset kokoukset järjestetään loka-marraskuussa ja kansalaisten ja yritysten osallistaminen alkaa loppuvuoden aikana. Koko suunnitelma valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.

Metsähallitus

Vastaa