Luonnontuotteita saa kerätä valtion mailta – kunhan muistaa hankkia luvan

Luonnontuotteista on moneksi ja onkin ilahduttavaa, että ihmiset nauttivat rikkaista ja raikkaista luonnonantimista. Jokamiehenoikeudet mahdollistavat monien tuotteiden keräämiseen, mutta joidenkin luonnontuotteiden keräämiseen tarvitaan maanomistajan lupa. Valtion mailla keräämiseen saa ryhtyä, kun on hankkinut luonnontuoteluvan puhelimitse Eräluvat-kaupasta.

Alueilla, joilla liikkuminen jokamiehenoikeudella on sallittua, saa kerätä rauhoittamattomia kukkia, metsämarjoja, sieniä ja maahan pudonneita oksia, käpyjä ja terhoja. Maanomistajan lupa tarvitaan aina esimerkiksi kuusenkerkkien, pakurikäävän, lehtipuiden oksien, pihkan, sammalien ja havujen keräämiseen. Valtion monikäyttömetsissä näiden tuotteiden kerääminen on sallittua – kunhan hankkii luonnontuoteluvan. Luonnontuotelupa ei koske suojelualueita.

Luonnontuotteita keräävän on varmistuttava siitä, että alue on Metsähallituksen hallinnassa olevaa, metsätalouskäytössä olevaa monikäyttömetsää. Metsähallituksen monikäyttömetsien sijaintiin voi tutustua tarkemmin Retkikartta.fi-palvelussa ottamalla käyttöön karttatason ”Metsätalouden monikäyttömetsät”.

Luonnontuoteluvan voi ostaa puhelimitse Eräluvat-kaupasta soittamalla numeroon 020 69 2424 (avoinna arkisin klo 9-16).

Ylä-Lapin alueella oma luonnontuotelupa

Koko maata koskevan luonnontuoteluvan lisäksi Ylä-Lapin metsätalousalueella on oma luonnontuotelupansa. Ylä-Lapin luonnontuotelupia ei voi ostaa Eräluvat-kaupasta, vaan se hankitaan ottamalla yhteyttä alueen suunnittelijaan (yhteystiedot löytyvät metsa.fi-sivustolta).

Ylä-Lapin luonnontuotelupa on kehitetty erityisesti paikallisten asukkaiden sekä lomamökin alueella omistavien tarpeisiin. Luvalla voi hankkia omaan käyttöön rakennustarpeisiin otettavaa puuta, polttopuita ja hakkuutähteitä, raivauspuuta, laattakiviä, turvetta, kunttaa ja humusta. Erämaa-alueet, suojelualueet sekä luontaistalousalueet eivät kuulu luvan piiriin.

Luontaisaluelupa pohjoisimpien kuntien alueella

Luonnontuoteluvan lisäksi on olemassa myös luontaisaluelupa: se on käytössä Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueella sijaitsevilla luontaistalousalueilla. Luvalla saa hakea koivu- ja mäntypolttopuuta, poroaitatolppia, jalaskoivuja, luokkipajuja ja pajuja, joulumäntyjä, aurausviittoja, laattakiviä, koristekiviä ja muurikiviä sekä kangashumusta ja turvetta.

Luontaisaluelupa on kehitetty paikallisten asukkaiden sekä lomamökin Enontekiön, Inarin tai Utsjoen kunnan alueella omistavien tarpeisiin. Luvalla voi hankkia tuotteita vain omaan käyttöön. Kolttalain perusteella esimerkiksi polttopuuta valtion mailta saavien henkilöiden ei tarvitse hankkia luontaisaluelupaa.

Luontaisaluelupa hankitaan ottamalla yhteyttä alueen maankäyttöasiantuntijaan. Yhteystiedot löytyvät metsa.fi-sivustolta.

Lisätietoja:

Luonnontuoteluvat: www.metsa.fi/luonnontuoteluvat

Ylä-Lapin luonnontuoteluvat: www.metsa.fi/yla-lapin-luonnontuoteluvat

Luontaisalueluvat: www.metsa.fi/luontaisaluelupa

Vastaa