Iivaaralle pääsee pian taas retkeilemään – suojelualueen myrskynkaadot jäävät paikoilleen

Retkeilijät pääsevät jälleen ihailemaan maisemia Kuusamon Iivaaran laelta, kun alueelle avataan retkeilyreitti vielä loppuvuoden aikana. Iivaaran aiempi reitti poistettiin kesällä käytöstä massiivisten myrskytuhojen takia. Myrskyn kaatamat puut jäävät paikoilleen, sillä ne ovat tärkeitä suojelualueen luonnon monimuotoisuudelle. 

Juhannusviikon Paula-myrsky kaatoi ison osan alueen puustosta. Iivaara on Natura-alue, jonka keskeisin suojeluperuste on boreaaliset luonnonmetsät. Kaatuneen puun korjaaminen ei näin ollen ole sallittua. 

– Suojeluperusteet täytyy huomioida kaikessa, mitä alueella tehdään. Myrskyn kaatamien puiden jättäminen maastoon on suojeluperusteiden mukaista. On kuitenkin mahdollista korjata pieniä määriä retkeilyreiteiltä tai porotalouden edellytysten turvaamiseksi, kertoo yksikön päällikkö Eero Melantie ELY-keskuksesta. 

Kaatuneesta puusta syntyy lahopuuta, joka luo elinympäristöjä monille lajeille. Näin luonnonsuojelualueen luonnon monimuotoisuus kasvaa. Iivaaralla elää lajeja, joille lahopuu on elinehto. Osa näistä lajeista on harvinaisia ja valtakunnallisesti uhanalaisia. 

Mikäli luonnonsuojelualueelta leviää hyönteistuho ympäröiviin yksityismetsiin, on valtio metsätuholain mukaan korvausvelvollinen aiheutuneesta vahingosta. Korvausta haetaan ympäristöministeriöltä, mutta korvaushakemus tulee jättää metsäkeskuksen alueyksikölle. Korvaus määritellään metsätalousarvon perusteella. 

Maisema Iivaaralta. (Kuva: Minna Koramo)

Rajalammelta vaaran laelle 

Iivaaralle avataan vielä loppuvuoden aikana retkeilyreitti, joka lähtee Rajalammelta ja kulkee Iivaaran länsipuolta vaaran laelle. Kyseessä on pääosin vanha reittipohja, joka on ollut pitkään käytössä ennen Iirinki-rengasreitin avaamista. Iivaaran länsipuoli säästyi pahimmilta myrskytuhoilta. Reitillä on paikoin kaatunutta puuta, joka raivataan myöhemmin pois. Nämä paikat ovat helposti kierrettävissä. 

Rajalammelta löytyy myös vanha parkkipaikka, joka otetaan uudelleen käyttöön. Ensi kesänä sitä on tarkoitus laajentaa. 

Iirinki jouduttiin kesällä sulkemaan pysyvästi, sillä reitti on laajoilta alueilta täysin kaatuneiden puiden tukkima ja kulkukelvoton. Talven aikana selvitetään, miten Iivaaran reitistöä voidaan jatkossa laajentaa. Poikkeuksellisen laajojen myrskytuhojen ja vaara-alueen haastavien pinnanmuotojen takia uusien reittilinjausten tekeminen on vaikeaa. 

Alueen moottorikelkkareitistö on niin ikään pahoin tukkeutunut. Kuusamon kelkkareittejä ylläpitävä Kuusamon kaupunki selvittää Etelä-Kuusamon kelkkareittien avaamista. 

Metsähallitus

Vastaa