Viiankiaavan rengasreitin pitkospuut on uusittu

Metsähallituksen Luontopalvelut on korjannut reittirakenteita Viiankiaavan soidensuojelualueella Sodankylän koillispuolellakesällä 2021. Kersilön kylän pohjoispäästä lähtevän lyhyemmän reitin pitkokset on kokonaan uusittu. Suoluonnosta pääsee nyt nauttimaan 4,3 kilometrin pituiselle rengasreitille. Viiankiaavan reittirakenteet on uusittu eduskunnan myöntämällä Tulevaisuusinvestointi 21 -erillisrahoituksen.

Rakennusurakkaan valmistautuminen aloitettiin jo hyvissä ajoin viime talvena. Uusittujen pitkospuiden rakennustarpeet on kuljetettu moottorikelkoilla reitin varrelle maaliskuun alussa. Kuljetustyö vei neljä päivää neljältä hengeltä. Varsinainen rakentaminen alkoi kesäkuussa ja saatiin päätökseen heinäkuun lopussa. Iso urakka tehtiin pääosin kahden kokeneen reittirakentajan työpanoksella. Lisäksi työmaalla ahkeroi kahden viikon ajan kaksi työharjoittelijaa. Kaikkiaan pitkospuita uusittiin noin 2500 metriä. Lankkutavaraa tähän tarvittiin noin 7000 m ja nauloja noin 14500 kpl.

”Haastavinta Viiankiaavan työmaalla oli helteinen sää. Avoimella suolla ei ollut mahdollista päästä varjoon ja juomavettä piti varata mukaan reilusti”, kertovat pitkospuita rakentaneet Heikki Miettinen ja Antero Aikio. Iso osa vanhoista pitkospuista oli purettava kokonaan pois. Ne odottavat reitin varrella siisteissä ja merkatuissa kasoissa ensi talvea, jolloin ne kuljetetaan hävitettäväksi. Parhaiten säilyneet osat on säästetty tukirakenteiksi uusien pitkospuiden alle. Erityisesti märimmillä kohdilla suossa ollut puutavara oli edelleen hyväkuntoista.

Vanhat Viiankiaavalla kulkevat pitkospuut valmistuivat vuonna 2003. Puisten pitkospuiden keskimääräinen käyttöikä on noin 15 vuotta, joten reittirakenteiden uusiminen oli jo todella tarpeen. Pidempi noin 7 kilometrin mittainen luontopolkukokonaisuus, lintutorni ja Särkikoskenmaan laavu on poistettu käytöstä niiden huonon kunnon vuoksi. Peräpohjolan puistoalueen kenttäpäällikkö Jarmo Asell kertoo, että kaikkia aikaisemmin rakennettuja reitistöjä ja rakenteita ei voida uusia. ”Metsähallituksen Luontopalvelut hoitaa julkisia hallintotehtäviä budjettivaroin. Luontopalveluilla on valtaisa määrä palvelurakenteita ylläpidettävänään. Koko maan laajuisesti joudumme keskittämään käytettävissä olevia virkistyskäytön resursseja vilkkaan kysynnän kohteisiin.  Lapissa tämä tarkoittaa ensisijaisesti kansallispuistojen ja suosittujen retkeilyalueiden reittejä ja taukopaikkoja.”

Metsähallituksen verkkosivuilta Luontoon.fi löytyy ajankohtaista tietoa Metsähallituksen ylläpitämistä reiteistä ja taukopaikoista.

Metsähallitus

(Kuva: Kaija Maunula)

Vastaa