Metsästetyn villisian käsittelyä ohjeistettu

Ruokavirasto on ohjeistanut villisian metsästäjiä ruhojen, lihan ja sivutuotteiden hygieenisestä käsittelystä. Oikeita toimintatapoja noudattamalla huolehditaan elintarviketurvallisuudesta ja estetään metsästetyssä eläimessä...