WWF Suomi täyttää sunnuntaina 50 vuotta – merikotkan pelastaminen, saimaannorppakannan kasvattaminen ja öljyntorjuntajoukkojen perustaminen esimerkkejä saavutuksista

Luonnonsuojelulla on vaikutusta, osoittaa WWF Suomen historia. Luontokadon ja ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi tarvitaan nyt suuren mittaluokan tekoja, painottaa WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.   

WWF Suomi perustettiin 16.10.1972. Uuden järjestön tavoitteeksi asetettiin luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. 

Toimeen tartuttiin perustamalla työryhmiä tutkimaan ja suojelemaan eläinlajeja. Tuloksena on ollut monen lajin, kuten metsäpeuran, merikotkan, valkoselkätikan ja saimaannorpan kantojen vahvistuminen. 

”Aivan ensimmäisinä vuosikymmeninä luonnon monimuotoisuuden puolustaminen tarkoitti pääasiassa lajien ja niiden elinympäristöjen suojelua”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder

1990-luvulla WWF:n huomio kiinnittyi luontokokonaisuuksiin, kuten metsiin ja meriin, sillä lajien suojelun katsottiin edellyttävän myös laajempien ekosysteemien pelastamista. 

”2000-luvun taitteen jälkeen luonnon- ja lajiensuojelun rinnalle nousi entistä vahvemmin ihmisten ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen”, sanoo Rohweder. 

Rohwederin mukaan nykyisin ymmärretään, että luonnon köyhtyminen ja ilmastonmuutos liittyvät vahvasti toisiinsa: ilmastonmuutos pahentaa luonnon ahdinkoa ja luonnon hävittäminen lämmittää ilmastoa.

Globaalien ympäristöongelmien ratkaiseminen on edellyttänyt myös muutoksia WWF:n toimintatapoihin. Konkreettisen luonnon- ja lajiensuojelun rinnalle on noussut vahvasti vaikuttamistyö. 

”Teemme jatkuvasti töitä muutoksen aikaansaamiseksi niin lainsäädännössä, yritysten toimintatavoissa kuin yksittäisten kuluttajien arjen valinnoissa. Olemme edistäneet monin tavoin muun muassa kasvipainotteista ruokavaliota sekä fossiilisten polttoaineiden korvaamista uusiutuvilla energiamuodoilla”, Rohweder sanoo. 

Kuluneen viiden vuosikymmenen aikana WWF Suomi on saanut aikaan merkittäviä tuloksia luonnonsuojelussa, mutta tilanne on tänä päivänä kenties kriittisempi kuin koskaan ennen luonnon köyhtyessä hälyttävää vauhtia. Myös aiemmin tällä viikolla julkaistu Living Planet -raportti osoittaa, että luonnon suojelemisella on kiire. 

”Ainoa vaihtoehto on muuttaa kehityksen suunta nopeasti siten, että emme elä enää yli maapallon kantokyvyn. Haaste on suuri ja tehtävää riittää myös 50-vuotiaalle WWF Suomelle, mutta olen optimistinen, sillä ymmärrys luonnon merkityksestä ihmisten elinehtona on kasvanut. Nyt tarvitaan konkreettisia ison mittaluokan tekoja luontokadon pysäyttämiseksi.”  

WWF Suomi

Merikotkia Saaristomerellä 1974. (Kuva: Seppo Keränen, WWF)

Vastaa