Teijon kansallispuiston retkiratsia muistuttaa hyvistä retkeilytavoista

Teijon kansallispuiston retkeilykausi on alkanut vilkkaana. Alkaneen vuoden ja kevään aikana Metsähallitukselle on tullut ilmoituksia lieveilmiöistä enemmän kuin aikaisempina vuosina.  Metsähallitus järjestää yhdessä pelastuslaitoksen ja poliisin kanssa retkiratsian Teijon kansallispuistoon 28.5.−29.5. Vastaavanlainen retkiratsia järjestettiin Teijolla myös viime vuonna ja onnistunutta yhteistoimintaa halutaan nyt jatkaa.

Retkiratsiassa Metsähallituksen, poliisin ja pelastuslaitoksen työntekijöistä koostuva ryhmä kiertää Teijon kansallispuiston alueella ja ohjaa retkeilijöitä hyviin retkeilytapoihin. Erityisen haitallisissa tilanteissa retkeilijöitä voidaan myös sakottaa.

”Vaikka suurin osa Teijon kansallispuiston kävijöistä on vastuullisia ja noudattaa sääntöjä, on kävijämäärän kasvu lisännyt myös huolimatonta tai säännöistä piittaamatonta käyttäytymistä, kuten roskaamista, laittomia avotulia, ilkivaltaa ja kovaäänistä musiikin soittamista. Tänä vuonna lisäämme valvontaa erityisesti hyvien retkeilytapojen eli retkietiketin noudattamiseen ja muistutamme kävijöitä luonnon, toisten retkeilijöiden ja alueen asukkaiden huomioon ottamisesta”, toteaa erikoissuunnittelija Petri Loikkanen Metsähallitukselta.

(Kuva: Katri Lehtola)

Turvalliseen tulen käyttöön

Retkiratsiassa ohjataan myös turvalliseen tulen käyttöön. Tulen teko on kielletty ruohikko- ja metsäpalovaroituksen aikana Teijon kansallispuistossa. Ainoana poikkeuksena on Kariholman keittokatos.

Suuri osa metsäpaloista aiheutuu ihmisen toiminnasta, ja metsäpalot sitovat aina paljon pelastuslaitoksen resursseja. Tämän vuoksi pelastuslaitos haluaa muistuttaa tulenkäsittelyyn liittyvistä riskeistä.

”Pelastuslaitos oli viime vuonna Metsähallituksen ja poliisin mukana antamassa neuvontaa. Myönteisten kokemusten pohjalta lähdemme nyt uudelleen mukaan. Keskitymme retkeilijöiden tulenkäsittelyyn ja ohjeistamme erityisesti silloin, kun varoitukset ovat voimassa”, kertoo koulutussuunnittelija Jarkko Jääskeläinen Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta.

Retkeilyyn liittyy myös vastuu

Poliisi peräänkuuluttaa luonnossa liikkujien vastuullisuutta.

”Retkeilyyn liittyy oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia. Jokaisen tulisi osaltaan huolehtia niin omasta kuin kaikkien muidenkin retkeilijöiden viihtyvyydestä ja turvallisuudesta”, muistuttaa komisario Joonas Tikka Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Retkiratsiaan osallistumalla poliisi ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta kansallispuistossa. Näkyvällä valvonnalla pystytään puuttumaan mahdollisiin häiriöihin ja rikkomuksiin.

”Tärkeintä on kuitenkin se, että luontoon jalkautumalla ja ihmisiä opastamalla voimme ennaltaehkäistä rikoksia ja samalla suojata luontoarvoja”, Tikka sanoo.

Metsähallitus

Vastaa