Sallan kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnittelu käyntiin

Suomi sai Sallaan 41. kansallispuistonsa. Metsähallitus alkaa valmistella yhdessä sidosryhmien kanssa uunituoreeseen Sallan kansallispuistoon hoito- ja käyttösuunnitelmaa, jonka avulla sovitetaan yhteen luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja muun käytön tavoitteita.

Hoito- ja käyttösuunnittelu on yhteensovittamista

Sallan kansallispuisto on perustettu alueen ainutlaatuisen luonnon suojelemiseksi ja alueen virkistys- ja retkeilykäytön, luontoharrastuksen ja luontomatkailun edistämiseksi sekä tutkimusta ja opetusta varten.

Hoito- ja käyttösuunnittelulla pyritään yhteensovittamaan luonnonsuojelun, virkistyskäytön ja muun käytön tavoitteita ja tarpeita seuraaviksi 10–15 vuodeksi. Käsiteltäviä asioita ovat esimerkiksi luonnonarvojen turvaaminen, käytön vyöhykkeistäminen sekä reittien ja palvelurakenteiden sijoittaminen. Lakisääteisen hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamisen jälkeen kansallispuistolle annetaan järjestyssääntö.

Yhdessä sidosryhmien kanssa

Hoito- ja käyttösuunnitelma tehdään alueen käyttäjiä ja sidosryhmiä kuunnellen. Suunnittelun tueksi perustetaan keskeisistä sidosryhmistä yhteistyöryhmä, jossa käsitellään suunnitelman linjauksia ja ydinkysymyksiä.

Koko suunnittelun ajan sidosryhmillä ja kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja toiveensa suunnittelualueesta. Suunnittelun etenemistä voi seurata verkkosivuilta osoitteessa https://www.metsa.fi/sallasuunnittelu sekä Sallan kansallispuiston Facebook-sivuilla. Suunnittelusta järjestetään myös koronatilanne huomioiden yleisötilaisuuksia.

Sallan kansallispuisto on 9983 hehtaaria erämaisten ikimetsien ylänköä

Sallan kansallispuisto on vanhojen metsien, hienojen aapasoiden, harjujen sekä jääkauden muovaamien maanmuotojen aluetta. Retkeilyreitit vievät jääkauden muovaamille harjuille ja kuruille sekä kirkasvetisille lammille. Iso Pyhätunturin huipulta voi ihailla laajalle aukeavia maisemia ja Venäjällä siintäviä tuntureita.

Alue on suosittu retkeily- ja luontovirkistyskohde, ja sen suosio todennäköisesti kasvaa entisestään, kun siitä perustettiin kansallispuisto.

Tutustu kansallispuistoon https://www.luontoon.fi/salla

Metsähallitus

Vastaa