Rokuan kansallispuisto pullistui kuin joululimppu – ensi vuonna kunnostetaan Rokuan ja koko Oulujokilaakson retkeilyreittejä

Kuten moni suomalainen myös Rokuan kansallispuisto matkaa joulusta 2020 pulskempana kohti ensi vuotta. Kansallispuiston pinta-ala on laajentunut puolitoistakertaiseksi. Kasvun päälle on tulossa vielä paikkojen kohentamista: koko Rokua Geopark -alueella käynnistetään ensi vuonna laaja ulkoilureittien uudistamis- ja kunnostamistyö. Töitä tehdään Oulujokilaakson Tervareitistöllä, Rokuan reiteillä sekä Vaalan Kutujoen reitistöllä ja Oulujärven retkeilyalueella.

Rokuan talvimaisemia Pookivaaran tornista. (Kuva: Eeva Mäkinen)

Rokua on edelleen yksi Suomen pienimmistä kansallispuistoista, mutta kansallispuiston pinta-ala on laajentunut virallisesti joulukuun aikana 1 000 hehtaarista 1 500 hehtaariin. Ennen Utajärven ja Vaalan alueella sijainnut kansallispuisto kurottaa nyt myös Muhoksen kunnan puolelle. Rokualla kansallispuiston raja on tuotu lähemmäs matkailupalvelujen ydinaluetta.

 – Kansallispuisto laajenee erityisesti kohti pohjoista. Tämä on hyvä asia luonnon kannalta. Laajentumisosien maasto ei ole niin herkkää kulumiselle kuin kansallispuiston vanha ydin. Voimme siis nyt kehittää kansallispuiston retkeilypalveluja alueille, joissa luonto kestää kävijäpainetta paremmin, kommentoi puistonjohtaja Saara Airaksinen Metsähallitukselta.

Kansallispuiston laajentumista juhlitaan vuonna 2021 Rokua Geopark -viikon yhteydessä toukokuun lopulla.

Talvinen hetki Rokualla: (Kuva: Sini Salmirinne, Metsähallitus)

Kansallispuiston ja Oulujokilaakson reittejä kohennetaan

Laajentuneen kansallispuiston reitistöä selkeytetäänja kehitetään tulevan vuoden aikana. Maasto-opastusta parannetaan ja taukopaikkoja kunnostetaan. Alueen maastopyöräreitistöä monipuolistetaan uusilla reittiyhteyksillä, joissa käytetään hyväksi vanhoja polkupohjia.

Tervareitistöllä uusitaan pitkoksia ja taukopaikkoja ja reitin viitoitusta uusitaan. Myös Kutujoen taukorakenteita uudistetaan.

– Ulkoliikunnan kysyntä on lisääntynyt ja monipuolistunut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Tehtävillä toimenpiteillä vahvistetaan Rokua Geopark -alueen retkeilytarjontaa ja reitistön kytkeytymistä voimakkaammin osaksi Oulun kaupungin reittiverkostoa. Visiomme on, että Tervareitistö toimii tulevaisuudessa entistä tehokkaammin kaupungista maaseudulle ja luontoon johtavana reittinä, kommentoi toimitusjohtaja Vesa Krökki Humanpolis Oy:stä.

Reitistötöille on myönnetty merkittävä rahoitus Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksesta, Maaseuturahastosta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 656 000 euroa, josta Maaseuturahaston osuutta on 70% ja loput 30% jäävät alueen kolmen kunnan ja Metsähallituksen omarahoitusosuudeksi. Hanketta hallinnoi Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien aluekehitysyhtiö, Humanpolis Oy, Metsähallitus toimii hankkeessa osatoteuttajana vastaten Rokuan kansallispuistossa tehtävistä kehittämistoimenpiteistä.

Metsähallitus

Hiihtäjiä Rokualla. (Kuva: Eeva Mäkinen)

Vastaa