Nuuksion kansallispuiston soiden ennallistamistyöt loppusuoralla

Nuuksion kansallispuiston luonto on monipuolinen kokonaisuus. Sen säilymistä luonnontilaisena edistetään kunnostamalla niitä osia kansallispuistosta, joita on aiempina vuosikymmeninä yritetty kuivattaa metsätalouskäyttöön ojittamalla. Ojien täyttäminen antaa paremmat mahdollisuudet alkuperäiselle suolajistolle.

Nuuksiossa ennallistettavat kohteet ovat pääosin pieniä korpia ja rämeitä. Metsähallituksen Luontopalvelujen teettämät työt ovat alkaneet suoalueilla Vihdin pohjoisosissa. Ne etenevät seuraavien viikkojen aikana eri osissa puistoa niin Espoon, Kirkkonummen kuin Vihdinkin alueilla. Kansallispuistossa työskentelee kaksi kaivinkonetta, toisen avulla raivataan puustoa ojalinjoilta ja toisella täytetään ojat. Nuuksion ennallistaminen eli palauttaminen lähemmäs luonnontilaa tehdään osana EU:n rahoittamaa Hydrologia-LIFE-hanketta, josta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut, sekä osana ympäristöministeriön käynnistämää Helmi -elinympäristöohjelmaa.

Ennallistamalla palautetaan luonnontilainen suolajisto takaisin Nuuksion alkuperäisille suoalueille. Ojittamisen seurauksena kasvillisuus kohdealueilla on muuttunut suolajistosta metsälajistoksi. Ojien täytöillä ja patoamisilla luodaan paremmat olosuhteet esimerkiksi suopursuille sekä eri sammallajeille.

– Ennallistaminen parantaa myös alueen vesistöjen tilaa, kun ojitetuilta alueilta humuksen ja ravinteiden kulkeutuminen alapuolisiin vesistöihin vähenee”, kertoo suunnittelija Helena Lundén Metsähallituksesta.  
Ojien täytön yhteydessä raivatut puut jäävät arvokkaaksi lahopuuksi, josta myös useat sammallajit hyötyvät.

Kaivuri tukkii ojia Nuuksion kansallispuistossa. (Kuva: Helena Lunden, Metsähallitus)

Viimeiset metrit

Nyt toteutettavat kohteet ovat viimeisiä, jotka pystytään Nuuksiossa tekemään kaivinkoneen avulla. Työn jälkien poistuminen vie muutamia vuosia. Kansallispuistoon jää edelleen joitakin ojitettuja soita, mutta nämä ovat nykyisin kaivinkoneella liian hankalasti saavutettavia kohteita. Jäljelle jäävät kohteet padotaan joko lihasvoimin tai ne jätetään palautumaan hyvin hitaasti luontaisesti.

– Nyt työohjelmaan on otettu kaikki mahdolliset ojanpätkät, jotka vielä oli pystyi toteuttamaan kaivinkoneella, Lundén toteaa.

Alueen suot ennallistetaan nyt syksyllä 2021. Työt valmistuvat lokakuun aikana. Yhteensä Nuuksiossa täytetään ojia 9,6 kilometriä. Jo aiemmin kesällä ojia ennallistettiin 6 kilometrin verran.

Nuuksiossa töitä tehdään paikoin aivan reittien läheisyydessä. Töistä tiedotetaan maastossa olevilla tilapäisillä infotauluilla.

Reittiä pitkin voi töistä huolimatta kulkea, mutta kävijöiden on hyvä turvallisuuden vuoksi huolehtia siitä, että kaivinkoneen kuljettaja huomaa kulkijat. 

Trackbacks & Pings

Vastaa