Neljän päiväkodin lapset istuttavat kuusentaimia ympäristöpääkaupunkivuoden kunniaksi

Sipuran, Leikkituvan, Ahtialan ja Herrasmannin päiväkodin lapset istuttavat kuusentaimia. Istutuspäivä toteutetaan Ympäristöpääkaupunkisäätiön myöntämällä hankerahalla.  

Lapset istuttavat 70 kuusentainta pienissä ryhmissä. Näin istutustempaukseen osallistuvien päiväkotien kaikki lapset pääsevät osallistumaan. Puiden istutuspaikat merkitään kepeillä, joihin kirjoitetaan puita istuttamassa olleiden lasten nimet.  

Istutusalueille tulee lisäksi infokyltti, jossa kerrotaan tempaukseen osallistuneet päiväkodit ja että kuusentaimet ovat Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden 2021 kunniaksi.

– 400 euron hankerahalla saimme hankittua istuttamiseen ja kyltteihin tarvittavia materiaaleja. Taimet saamme lahjoituksena vastuulliseen metsätalouteen erikoistuneelta Tornator Oyj:ltä, kertoo Leikkituvan päiväkodista varajohtaja Paula Mielonen

Mielonen jatkaa, että istuttaminen liittyy ympäristöpääkaupunkivuoden osallisuuden, hiilineutraalin elämän ja luonnon teemoihin varhaiskasvatuksen näkökulmasta

– Ennen puiden istutusta tutustuimme lasten kanssa puihin ja puiden merkitykseen luonnolle. Lapset tekevät metsässä toiminnallisia tehtäviä rastiradan muodossa. Jatkossa tarkoituksenamme on retkeillä istuttamiemme puiden luona ja seurata niiden kasvua. Tämän vuoksi istutuspaikat on valittu läheltä päiväkotejamme.  

Mielonen toivoo, että päiväkotien yhteistempaus innostaisi muitakin istuttamaan puita tai muuten toimimaan ympäristön hyväksi. 

Istutuspaikat 

Ahtialan ja Leikkituvan päiväkodin lasten istutusalue sijaitsee Leikkituvan päiväkodin viereisellä metsäalueella, Kukonaronkadulta lähtee polku metsään. Sipuran päiväkodin lapset istuttavat taimet Sipurantien ja Sepänniemen kentän välillä olevan pyörätien reunaan. Sepänniemen kentän luo pääsee autolla parkkiin. Herrasmannin päiväkodin väki istuttaa taimet henkilökunnan parkkipaikan vierestä alkavaan metsään.  

Kuusentaimien istutuspaikat on valittu ja sovittu Kaupunkiympäristön metsäsuunnittelun asiantuntijoiden ohjauksessa.  

Vastaa