Naamijoen latvavesillä parannetaan talkoovoimin erittäin uhanalaisen meritaimenen tärkeitä lisääntymisalueita

WWF, Metsähallitus ja joukko vapaaehtoisia rehkivät parhaillaan Kolarin Naamijoen valuma-alueella, joka on ollut aikoinaan Tornionjoen uhanlaisen meritaimenen tärkeimpiä lisääntymisalueita. Talkooleiri kuuluu Freshabit LIFE IP -hankkeeseen.

WWF:n talkookaravaani on leiriytynyt Lappiin Kolarin Vaattojärvelle. Leirikohteena on Tornionjoen vesistöön kuuluva Naamijoen valuma-alue, joka on ollut aikoinaan Tornionjoen uhanalaisen meritaimenen tärkeimpiä lisääntymisalueita. Talkooleirillä parannetaan Naamijoen ja sen kalakantojen tilaa sekä lisätään alueen virkistyskäyttöarvoa.

“Taimen tarvitsee apukäsiä. Leiriläiset ovat päässeet heti kiinni puroinventointeihin ja niiden kautta tehneet taimenen luontaisen elinkierron kannalta keskeisen tärkeitä kutu- ja pienpoikasalueita. Vapaaehtoiset tekevät arvokasta luonnon- ja ympäristönhoitoa”, kertoo leirin työnjohtajana toimiva WWF:n virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen.

Työtehtävinä leirillä on muun muassa ruovikon niittoa ja purokunnostuksia.

”Talkooleiri tukee Naamijoen alueella aiemmin tehtyjä töitä. Alueen purokunnostusten saralta tämä on tärkeä päänavaus ja toivottavasti alueelle saadaan jatkossa samanlaisia talkoita lisää”, kertoo Metsähallituksen erikoissuunnittelija Mika Puustinen.

Talkooleiri kuuluu Metsähallituksen koordinoimaan Freshabit LIFE IP -hankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa sisävesien luonnon tilaa ja monimuotoisuutta kahdeksalla erilaisella kohdealueella.

Lähes kaikki suomalaiset vaelluskalat ovat uhanalaisia. Meritaimen on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Kantojen heikkenemiseen ovat vaikuttaneet vaellusesteet, jokien perkaukset, vesivoima ja liikakalastus, sekä valuma-alueiden maankäyttö ja jokien haja- ja pistekuormitus.

Kesällä 2021 WWF ja Metsähallitus järjestävät talkooleirejä luontoarvoiltaan merkittävissä paikoissa. Seuraavat leirit järjestetään Hangon Uddskatanissa 31.7.–7.8. ja Saaristomeren kansallispuistossa Äspskärissä 14.–21.8.

WWF Suomi

Talkooleiriläisiä Naamijoella heinäkuussa. (Kuva: Manu Vihtonen)
(Kuva: Perttu Tamminen)

Vastaa