Metsäluonnosta arvoaineita koronaviruksen päihittämiseen

Business Finland on myöntänyt 660 000 euron Research-to-Business-rahoituksen Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Jyväskylän yliopiston Natural antivirals -projektille.

Projektissa kehitetään uusia luonnonyhdisteisiin pohjautuvia kosmetiikka- ja hygienia-alan tuotteita koronaviruspandemian ja tulevaisuuden epidemioiden hillitsemiseksi. Lisäksi siinä valmistellaan tutkimuslähtöisen, viruksia estävän ja tuhoavan keksinnön kaupallistamista ja tehdään kaupallistamista tukevaa soveltavaa tutkimusta. Tavoitteena on valmistella keksintö siihen vaiheeseen, että sen siirtäminen aloittavalle tai olemassa olevalle yritykselle on mahdollista.

Metsäluonnosta saatavat yhdisteet nujertavat viruksia tehokkaasti

Luke ja Jyväskylän yliopisto ovat yhdessä löytäneet luonnonyhdisteitä, joilla on vahva viruksentorjuntakyky ihmisiä infektoivia viruksia vastaan. Yhdisteiden tehokkuus on osoitettu erittäin pysyvillä enteroviruksilla, jotka ovat yleisimpiä esiintyviä viruksia sekä koronaviruksilla, myös pandemiaa aiheuttavalla SARS CoV-2-viruksella. Nämä aiheuttavat yhdessä runsaasti akuutteja ja kroonisia infektioita ympäri maailmaa, mikä aiheuttaa korkeita taloudellisia kustannuksia ja SARS CoV-2 myös korkeaa kuolleisuutta.

– Löytämämme metsäluonnosta peräisin olevat molekyylit tuhoavat sairauksia aiheuttavia viruksia tehokkaasti ja turvallisesti, kertoo professori Varpu Marjomäki Jyväskylän yliopistosta.

Oivallus lähteä etsimään yhdisteitä virustartuntojen estämiseen metsäluonnosta sai alkunsa jo kahdeksan vuotta sitten.

– Lähdimme suurella innolla ideoimaan eri tutkimusalojen välistä yhteistyötä. Nyt yhteistyö on johtanut jo keksintöön ja patenttihakemukseen, kertoo projektipäällikkö, metsien terveyttä ja biodiversiteettiä tutkiva Riikka Linnakoski Lukesta.

Puhtaat luonnonraaka-aineet ja metsäteollisuuden sivuvirrat pitkälti hyödyntämätön raaka-ainevaranto

Sekä kosmetiikassa että puhdistusaineissa on alettu laajalti korostaa haitattomuutta ja luonnollisuutta. Markkinoilla ei ole tällä hetkellä turvallista, luonnosta peräisin olevaa, toistuvaan käyttöön tarkoitettua käsien tai pintojen puhdistusainetta tai antiviraalista tehoa sisältävää kosmetiikkaa. Luonnosta peräisin olevat raaka-aineet ovat myös tärkeä myyntivaltti ulkomaisilla markkinoilla, erityisesti Aasiassa missä arvostetaan luonnonmukaisuutta, puhtautta ja pohjoismaista luontoa.

Projektissa hyödynnetään metsänjalostusteollisuuden sivuvirtoja, ja se on osa Business Finlandin ”Bio and Circular Finland” -ohjelmaa, jonka tavoitteena on kasvattaa bio- ja kiertotalousratkaisujen vientiä sekä uusien innovaatioiden kehittämistä.

Natural antivirals -projektissa (1.1.2021–31.12.2022) yhdistyy asiantuntemus luonnonvarojen, mikrobiologian, virologian ja IPR/kaupallistamisen aloilta. Ohjausryhmä koostuu asiantuntijoista, jotka tuovat projektin käyttöön osaamista desinfiointiaine-, luonnontuote-, lääke- ja päivittäistavaraliiketoiminnoista.

Luonnonvarakeskus

Vastaa