Hossan kansallispuistossa tehdään metsien ennallistamista

Hossan kansallispuistossa, Romeikonvaaran alueella kaadetaan paikoitellen puustoa kaivinkoneella. Toimien tavoitteena on tuottaa metsiin lisää lahopuuta, joka on tärkeää monille lajeille. Ennallistamisen tavoitteena on kehittää entisten talousmetsien rakennetta lähemmäksi luonnontilaisen metsän rakennetta. 

Hossan metsiin tehdään toukokuun aikana pienaukotuksia. Pieniltä alueilta kaadetaan noin kolmannes puustosta. Kaikki kaadetut puut jätetään metsään lahoamaan, jolloin syntyy lisää elinympäristöjä kuolleesta puusta eläville lajeille. Näin metsää saadaan ennallistettua lähemmäs luonnontilaisen metsän kehitystä. 

Arviolta jopa neljännes Suomen kaikista metsälajeista on riippuvaisia lahopuusta. Näille lajeille on tyypillistä, että ne tarvitsevat jatkuvasti uusia isäntäpuita edellisten muututtua sopimattomiksi. Lahopuuta hyödyntävät muun muassa erilaiset kovakuoriaiset, kääväkkäät ja sammalet. 

Työt ovat osa laajempaa ennallistamissuunnitelmaa. Hossan kansallispuistossa ennallistetaan lähivuosina metsää, soita ja lähteitä noin 500  hehtaarin alueella Natura-alueiden ulkopuolella. 

Ennallistamisen tavoitteena on kehittää entisten talousmetsien rakennetta lähemmäksi luonnontilaisen metsän rakennetta lisäämällä metsästä puuttuvia ominaisuuksia, kuten lahopuuta ja palanutta puuta. Tavoitteena on myös kehittää puuston ikärakennetta monipuolisemmaksi, samoin puulajistoa, lisäämällä lehtipuiden osuutta. Ennallistamalla parannetaan myös monen harvinaisen ja uhanalaisen metsälajin elinoloja. 

Pienaukotuksia tehdään 235 hehtaarin alueella toukokuun ajan ja niitä jatketaan syksyllä. Syksyllä alueella ennallistetaan soita ojia täyttämällä ja puustoa kaatamalla. Ensi vuonna alueen metsissä tehdään ennallistamispolttoja. 

Metsähallitus

Trackbacks & Pings

Vastaa