Hiidenportin kansallispuisto tuo alueelle aiempaa enemmän työtä ja toimeentuloa

Hiidenportin kansallispuiston vaikutukset paikallistalouteen ovat yli kolminkertaistuneet vajaan vuosikymmenen aikana. Metsähallituksen tuoreen kävijätutkimuksen mukaan retkeilijät jättivät alueelle tänä vuonna lähes 1,8 miljoonaa euroa. Retkeilyn suosion kasvu ja koronapandemia näkyvät myös Hiidenportissa. 

Hiidenportin kansallispuiston paikallistaloudellinen vaikutus on 1,76 miljoonaa euroa, kun se edellisen kävijätutkimuksen aikaan vuonna 2012 oli noin puoli miljoonaa euroa. Kokonaistyöllisyysvaikutus on puolestaan kasvanut seitsemästä henkilötyövuodesta 16 henkilötyövuoteen. 

Kasvun taustalla on paitsi kansallispuiston kävijämäärän kasvu, myös käytetyn rahasumman kasvu. Vuonna 2021 retkeilijät käyttivät kansallispuistossa ja sen lähialueilla keskimäärin 107 euroa henkeä kohden, kun yhdeksän vuotta aiemmin summa oli 52 euroa. Lähialueisiin kuuluvat Sotkamo, Kajaani, Kuhmo ja Nurmes. Eniten rahaa käytettiin majoituspalveluihin. Puiston käyntimäärä on puolestaan kasvanut noin 10 000 kävijästä vuoden 2020 yhteensä 18 500 käyntiin. 

Koronapandemia näkyy myös kävijätutkimuksen tuloksissa. Edellisessä tutkimuksessa ulkomaisia kävijöitä oli 11 prosenttia, nyt heitä oli vain kolme prosenttia. Poikkeuksellisen suuri osa kaikista kävijöistä, 84 prosenttia, oli ensimmäistä kertaa Hiidenportin kansallispuistossa. Tämä kertonee osaltaan viime vuosien kansallispuisto- ja retkeilybuumista, jota korona on siivittänyt entisestään. 

– On hienoa, että yhä useampi retkeilijä on löytänyt Hiidenportin. Se on upea erämaakohde, jossa on vielä hyvin rauhallista moniin muihin retkeilykohteisiin verrattuna. Hiidenportissa saa todella nauttia luonnon rauhasta, vinkkaa puistonjohtaja Sari Alatossava Metsähallituksen Luontopalveluista. 

Hiihtäjät Hiidenportin kansallispuistossa. (Kuva: Harri Tarvainen / Metsähallitus)

Kävijöiden tyytyväisyys korkealla 

Suomalaisista kävijöistä valtaosa oli kotimaisia matkailijoita, paikallisia kävijöitä puistossa oli varsin vähän. Tyypillinen Hiidenportin kävijä on iältään 35–44-vuotias ja liikkeellä 2–5 hengen seurueessa, yleensä oman perheen kesken. Kansallispuistoon tullaan ennen kaikkea kokemaan luontoa ja maisemia sekä rentoutumaan. 

Hiidenportissa käydään yleensä päiväseltään osana pidempää reissua. Muita kohteita ovat Vuokatin alue ja lähikunnat sekä muut kansallispuistot, erityisesti Tiilikkajärvi, Koli ja Hossa. Kaikista vastaajista noin viidesosa kertoi yöpyvänsä Hiidenportin alueella. 

Retkeilijät ovat keskimäärin hyvin tyytyväisiä Hiidenportin kansallispuistoon: kävijätyytyväisyysindeksi oli 4,22 asteikolla 1–5. Eniten kiitosta keräsivät luonto, roskattomuus ja nähtävyydet, kuten Hiidenportin rotkolaakso. Kehittämisen varaa nähtiin esimerkiksi palveluissa, tiestössä ja käymälöissä. 

Kävijätutkimuksen aineisto kerättiin 16.6.–28.9.2021 välisenä aikana eri puolilla kansallispuistoa. Keräyspäiviä oli 45 ja vastauksia saatiin yhteensä 640 kappaletta. Kävijätutkimuksen tulokset ovat tärkeä työkalu kansallispuiston kehitystyössä. 

Metsähallitus

Vastaa